• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

  22. Sayımız yayımlanmıştır.

  23. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 40
  Today Total : 1
  Grand Total : 297573

Summary


Veffâk Mehmed Hıfzı Üsküdarî’nin Terceme-i Menâkıb-ı Ahmed el- Bedevî’si
Tasavvuf büyüklerini tanıtmak, onların hayatlarını ve kerametlerini anlatmak amacıyla yazılan menâkıbnâmeler, İslâmî Türk edebiyatının en özgün eserlerindendir. Veffâk Mehmed Hıfzı Üsküdarî tarafından edebî bir dille yazılmış ve yer yer şiirlerle zenginleştirilerek tercüme edilmiş olan Terceme-i Menâkıb-ı Ahmed el-Bedevî adlı eser, İslâm ve tasavvuf tarihinin önemli şahsiyetlerden olan Seyyid Ahmed el-Bedevî’nin hayatını konu edinmiştir. XVII. asırda yaşayan âlim ve mutasavvıf Veffâk Mehmed Hıfzı Üsküdarî, Seyyid Ahmed el-Bedevî ile ilgili o günün şartlarında ulaşabildiği Arapça eserleri inceleyerek menkıbesini oluşturmuştur. Veffâk, menâkıbnâmenin sonunda Seyyid Ahmed el-Bedevî’ye ait orijinali Arapça olan 62 beyti önce tercüme etmiş, daha sonra şerh ederek eserini bitirmiştir. Çalışmamızda öncelikle kültür ve edebiyat tarihimizin bir kaynağı olarak menâkıbnâmelerden kısaca bahsedilecektir. Daha sonra Veffâk Mehmed Hıfzı Üsküdarî ve Seyyid Ahmed el-Bedevî ile ilgili bilgiler verilecek, Terceme-i Menâkıb-ı Ahmed el-Bedevî adlı eser tanıtılacaktır.

Keywords
Menkıbe, tercüme, Terceme-i Menâkıb-ı Ahmed el-Bedevî, Veffâk Mehmed Hıfzı Üsküdarî.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri