• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 51
  Today Total : 1
  Grand Total : 580670

Abstract


Klasik Türk Edebiyatı ve Derlembilim: Darîr’in Şiirleri Üzerine Örnek Durum Analizi
Bu çalışmanın konusunu oluşturan tarihî derlembilim, derlembilimin araştırma alanlarından biridir. Bu çalışmada derlembilim, XIV. Yüzyıl şairlerinden Darîr’in şiirlerini analiz etmek ve böylelikle onun edebî tarzını ve şairliğinin kendine özgü yansımalarını aydınlatmak için kullanılacaktır. Darîr, XIV. yüzyılda yaşamış bir şairdir. Onun en önemli eseri Hz. Muhammed’in hayatını anlattığı Sîretü’n-Nebî’sidir. Şairin ayrıca Fütûhu’ş-Şâm, Yüz Hadis Yüz Hikâye and Kıssa-i Yûsuf adlı eserleri de vardır. Bununla birlikte son araştırmalar Darîr’e ait olduğu düşünülen Yüz Hadis Yüz Hikâye’nin Hatiboğlu Muhammed’in Ferahâame’si ile çok büyük benzerlikler bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Bir başka çalışma ise Kıssa-i Yûsuf’un Darîr’e değil, Yûsuf-ı Meddâh’a ait olduğunu ispatlamıştır. Bu makale, Kıssa-i Yûsuf’un Darîr’e ait olup olmadığını anlamak için, şairin diğer şiirlerinde kullandığı kelimeleri Kıssa-i Yûsuf’ta kullanılan kelimelerle karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Derlembilim temelli araştırma sonucunda, Darîr’e aidiyeti kesin olan şiirlerdeki kelimeler, ona ait olmadığı kesinleşen diğer şiirlerde kullanılan kelimelerle karşılaştırıldığında, Darîr’in yazarlığının izlerine rastlanabileceği gözlenmiştir.

Keywords
Derlembilim, Klasik Türk edebiyatı, İslamî edebiyat, Erzurumlu Mustafa Darîr.Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri