• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  20 Mart 2020'den sonra gönderilen makaleler yoğunluktan dolayı 2020/GÜZ sayısı için değerlendirilmeye alınacaktır. Güz dönemi makale kabulü için ise çalışmalarınızı 01.07.2020 tarihinden sonra yüklemeniz gerekmektedir. 

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 32
  Today Total : 1
  Grand Total : 353390

Summary


Son Dönem Osmanlı Müelliflerinden Roma Sefareti İmamı Hâşim Veli’nin Mevlid Şerhi: “Esrâr-ı Mevlidü’n-Nebî”
Anadolu coğrafyasında Hz. Peygamber’e duyulan sevgiyi şiir kalıbı içerisinde sunabilmiş nadir eserlerden biri Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necât adlı eseridir. Bilinen adıyla Mevlid, her yüzyılda büyük bir sevgiyle okunup özel günlerin ve kutsal gecelerin vazgeçilmez bir geleneği haline gelmiştir. Gönüllere tercüman olan bu eser aynı zamanda Sehl-i Mümteni’nin orijinal bir örneği sayılmaktadır. Esere çeşitli dönemlerde bazı şerhler yazılmıştır. Bu şerhlerden biri de hayatı hakkında fazla bilgiye sahip olmadığımız Roma sefareti imamı Hâşim Veli’nin “Esrâr-ı Mevlidü’n Nebî” adlı eseridir. Bu çalışmada Hâşim Veli’nin Mevlid Şerhi, Latin harflerine aktarılmış ve eser üzerinde genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Keywords
Hâşim Veli, Süleyman Çelebi, Mevlid şerhi.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri