• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  20 Mart 2020'den sonra gönderilen makaleler yoğunluktan dolayı 2020/GÜZ sayısı için değerlendirilmeye alınacaktır. Güz dönemi makale kabulü için ise çalışmalarınızı 01.07.2020 tarihinden sonra yüklemeniz gerekmektedir. 

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 27
  Bugün Toplam : 272
  Genel Toplam : 355333

Mehmed İzzet Paşanın “Âsâr-ı Perâkende”si
(Mehmed İzzet Pasha’s “Âsâr-ı Perâkende” )

Yazar : Müjgân ÇAKIR    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 2
Sayfa : 163-206


Özet
Mehmed İzzet Paşa XX. yüzyıl başlarında vefat etmiş Osmanlı bürokratı ve aydınıdır. Meşrutiyet Dönemini gören bu şair, dönemle ilgili eleştirilerini Klâsik Edebiyat kurallarına uygun olarak yazdığı şiirlerde dile getirmiştir. Bu makalede Paşanın şiirlerini bir araya getirdiği ve şimdiye kadar bilinmeyen eseri “Âsâr-ı Perâkende” tanıtılacak ve metni ortaya konulacak, Mehmed İzzet’in şair olarak özellikleri belirlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Mehmed İzzet Paşa, Âsâr-ı Perâkende, Mektup, Bahr-ı Tavîl, Meşrutiyet, Eleştiri.

Abstract
Mehmed İzzet Pasha who died early 20th century is an Ottoman bureaucrat and intellectual. The poet who lived in the constitutional period expressed his criticisms about that period in his poems which are created in accordance with the classic literature rules. In this article, his work 'Asar-ı Perakende' included Pasha's all poems and which is unknown until now is introduced and the creator of the text Mehmed İzzet's qualities as a poet are tried to be explained.

Keywords
Mehmed İzzet Pasha, Asar-ı Perakende, Letter, Bahr-ı Tavil, Constitutional Monarchy, Criticism.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri