• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  20 Mart 2020'den sonra gönderilen makaleler yoğunluktan dolayı 2020/GÜZ sayısı için değerlendirilmeye alınacaktır. Güz dönemi makale kabulü için ise çalışmalarınızı 01.07.2020 tarihinden sonra yüklemeniz gerekmektedir. 

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 36
  Bugün Toplam : 303
  Genel Toplam : 355364

Klasik Türk Edebiyatında Gelenekli Bir Yazım Konusu Olarak İLİM ve MAL
(SCIENCE and WEALTH As a Traditional Writing Topic in the Classical Turkish Literature )

Yazar : İsmail AVCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 2
Sayfa : 81-116


Özet
Bu çalışmada öncelikle ilim ve malla ilgili vecizelerin hangi kaynaklarda nasıl geçtiği tespit edilmiş, ardından klasik Türk şairlerinin ilim ve mala bakışı verilmeye çalışılmıştır. Tespit edilen on sekiz metnin tamamı dikkate alınarak ilmin maldan üstünlüğüne dair vecizeler on dört başlık hâlinde belirlenmiş; Âşık Paşa, Bedr-i Dilşad, Hazînî ve Sünbülzâde Vehbî'nin “ilim ve mal” konulu şiirleri bir araya getirilip karşılaştırılmıştır. Yazının sonuna Hazînî'nin ilim ve maldan bahseden bugüne dek yayımlanmamış bir manzumesi ilave edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
ilim, mal, Âşık Paşa, Bedr-i Dilşad, Hazînî, Sünbülzâde Vehbî.

Abstract
In this study, first of all the sources of epigrams about science and wealth have been verified and how these epigrams appeared on them has been studied. Then Turkish classical poets' perceptions on science and wealth have been analyzed. Taking in the consideration the all verified seventeen texts, the epigrams expressing that science is above wealth have been listed under fourteen titles. Âşık Paşa's, Bedr-i Dilşad's, Hazînî's and Sünbülzâde Vehbî's poems on “science and wealth” have been brought together and a comparison has been made among them. At the end of the paper Hazînî's one poem addressing science and wealth and never been published before has been added.

Keywords
Classical Turkish poetry, science, wealth, Âşık Paşa, Bedr-i Dilşad, Hazînî, Sünbülzâde Vehbî.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri