• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 37
  Today Total : 1
  Grand Total : 636500

Summary


Seyrî ve Halep Şehrengizi
Klasik Türk edebiyatında farklı konuların ele alındığı birçok nazım türü bulunmaktadır. Bir şehrin güzellerini ve güzelliklerini konu edinen şehrengizler de bu türler arasında yer alır. Edebiyatımızda örneklerine özellikle 16. yüzyılda rastlanan bu türe rağbet gösteren şairlerden biri de hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmayan Seyrî’dir. Bilinen tek eseri olan Dîvân’ından hareketle 16. yüzyıl şairlerinden olduğu tespit edilen Seyrî, Osmanlı’nın önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Halep için bir şehrengiz yazmıştır. Seyrî Dîvânı’nın 21b-28a varakları arasında bulunan Halep Şehrengizi, edebiyatımızda Halep üzerine yazılmış olan tek şehrengizdir. Mesnevi nazım şekliyle yazılan ve 127 beyit tutarındaki bu şehrengizde Halep’te yaşayan 46 güzel anlatılmıştır. Bu çalışmada Halep Şehrengizi’nin çeviri yazısı yapılarak şekil ve muhteva özellikleri üzerine birtakım değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Keywords
Klasik Türk Edebiyatı, Seyrî, Şehrengiz, Halep.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri