• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 18
  Today Total : 1
  Grand Total : 636486

Summary


Klasik Türk Edebiyatında Evliliğe Dair Menfî Düşünceler
Yaygın olarak bilinenin aksine, Klasik Türk Edebiyatı sosyal hayatla birebir bağlantılı, toplumda karşılığı olan her duygu ve düşünceye yönelik malzemeyi içerisinde barındıran bir edebiyattır. Bu konu zenginliği, edebî türlerin çeşitliliğinde kendini göstermektedir. Şairlerin toplum hayatından hareketle ele aldıkları konulardan biri de evlilik kavramıdır. Sağlıklı bir toplum hayatı ve neslin devamı için çok gerekli olan evlilik, genellikle teşvik edilen bir durumdur. Bununla beraber bazı şairler bekâr kalmayı yücelterek evliliğe karşı çıkmışlar; evliliğe dair ileri sürdükleri menfî fikirlerini kendilerince bir sebebe bağlayarak paylaşmışlardır. Yaşamış olabilecekleri herhangi bir problemden dolayı evliliğe karşı çıkan şairler, başkalarına da evlenmemeleri yönünde nasihatlerde bulunmuşlardır. Evliliğe dair bu yazıda paylaşılan menfi ifadeler, toplumun veya o dönem şairlerinin genel yargısı değil, bazı şairlerin şahsî düşünceleridir. Üç başlık hâlinde kaleme alınan makalede; bazı şairlerin kadın algısı, evlilik algısı ve evlenmenin kaçınılmaz olduğu durumlardaki görüşleri örnek beyitlerle paylaşılmış, beyitler günümüz Türkçesine nesir olarak çevrilmiştir. Sonunda ise “kadın/avret ve evlilik/tezevvüc”le ilgili üç gazel ek olarak verilmiştir.

Keywords
Divan Şairi, Evlilik, İzdivaç, Kadın, Klasik Edebiyat, Tezevvüç.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri