• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 37
  Today Total : 1
  Grand Total : 636500

Summary


İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde Kayıtlı “T 5480” Numaralı Musammat Mecmuası ve MESTAP’a Göre Tasnifi
Klasik Türk edebiyatı geleneğinde divanlar ve mesneviler dışında en önemli eser türlerinden biri de mecmualardır. Şekil, muhteva ve dil bakımından farklı özelliklere sahip olan mecmualar; şairlerin divanlarında bulunmayan bazı şiirleri, kaynaklarda hayatı hakkında bilgi bulunmayan şairlerin şiirleri ve herhangi bir nüshası elde olmayan bazı eserleri ihtiva etmeleri bakımından oldukça önemlidir. Yazıldıkları dönemlerin şiir zevklerini yansıtması bakımından da önemli olan mecmular, derleyenin şahsî tercihine göre şiirlerin yazıldıkları nazım şekli ve türü göz önünde bulundurularak tertip ve muhteva bakımından farklılık gösterir. Genellikle farklı nazım şekilleri ve türlerinde yazılmış şiirleri ihtiva etmekle birlikte belli nazım şekilleriyle yazılmış şiirleri ihtiva eden mecmular da bulunmaktadır. Bu tür mecmulardan biri de İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde T 5480 numarada kayıtlıdır. Musammat tarzında yazılmış şiirlerin derlendiği bu mecmuada, 175 farklı şairin 369 şiiri bulunmaktadır. 17. yüzyılın ilk çeyreğinde tertip edilen ve toplam 201 varak olan bu mecmua, bilinen şairlerin eldeki divanlarında bulunmayan şiirleri ile bilinmeyen birçok şairin şiirlerini ihtiva etmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu çalışmada edebiyatımızda örneğine nadir rastlanan bu musammat mecmuasının şekil ve muhteva özellikleri hakkında bilgi verilerek eser üzerine bazı değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Keywords
Klâsik Türk edebiyatı, 17. yüzyıl, mecmua, musammat

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri