• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 99
  Today Total : 1
  Grand Total : 636495

Summary


Arapça Mesellerin Bir Tercümesi: Kudsî'nin Terceme-i Durûb-ı Emsâl-i Arabiyye’si
Kültür ve medeniyetin en özlü aynalarından olan meseller, hemen her dönem dikkat çekici metaforlar olmuştur. Kaynaklar, mesellerin anlamı kuvvetlendirmek ve düşünceyi kısa yoldan ifade etmek amacıyla kullanıldığını vurgular. Her meselin arkasındaki derin yapı, anlam ve hikâye sözün özü bağlamında oldukça önemlidir. İslami dönemde İran ve Arap edebiyatlarının etkisiyle edebi metinlerde sıkça görülen meseller, özellikle XVII. yüzyıldan sonra daha çok işlenmiştir. Kudsi’nin eseri Tercemei Durûb-ı Emsâl-ı Arabiyye, Arapça mesellerin Türkçeye çevirisidir. Kudsi’nin eseri 28 bölümden oluşmaktadır. Eserde 120 meseli alfabetik olarak verip tercüme etmiştir. Kudsi’nin özellikle mesellerin kullanım sebeplerini açıklaması, onu benzerlerinden ayırmaktadır. Kudsi’nin eserdeki didaktik tavrı, öne çıkan temel unsurlardan biridir. Terceme-i Durûb-ı Emsâlı Arabiyye’deki derkenar açıklamaları, farklı bir üslubun esere hâkim olduğunu göstermektedir. Eser, dönem padişahı III. Ahmed’e sunulmuştur. Eserde geçen Arap atasözlerine bakıldığında kaynak olarak Kur’ân, hadîs, hâdise, teşbih, kıssa, hikmet ve şiirin seçildiği tespit edilmektedir.

Keywords
Edebiyat, mesel, Kudsî, Terceme-i Durub-ı Emsâl-ı Arabiyye.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri