• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 1
  Today Total : 1
  Grand Total : 638846

Summary


XIX. Yüzyıldan Bir Sâkînâme Örneği: Sâkînâme-i Necmî Baba
XIX. yüzyıl divan şairlerinden Ömer Necmî Efendi’ye (H. 1230?/M. 1815-H. 1307/M. 1889) ait olduğu tespit edilen Sâkînâme-i Necmî Baba isimli şiir, şairin beğenilen 4 şiirini ihtiva eden bir yazma eser içerisinde olup Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu’nda yer almaktadır. Bu çalışmayla türe yönelik yapılan araştırmalarda şimdiye kadar ele alınmayan ve XIX. yüzyıl sâkînâmeleri arasında adından söz edilmediği anlaşılan Sâkînâme’nin bilim dünyasına tanıtılması amaçlanmaktadır. Eserin çeşitli yerlerine düşülen notlar da şairin hayatı ve edebî kişiliğine yönelik biyografi kaynakları ve bugüne kadar yapılan çalışmalarda rastlanmayan bilgiler içermektedir. Sâkînâme metninin Latin harflerine çevrilip günümüz Türkçesine aktarılarak biçim ve içerik bakımından incelenmesi hem şair hem de yüzyılın edebî anlayışı hakkında bilgiler sunacak; kendine özgü bir anlatım biçimi oluşturan Necmî’nin tutumu, dönemin edebî hareketleri içerisinde sâkînâmelerin geçirdiği değişimin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Keywords
Ömer Necmî Efendi (Necmî), XIX. Yüzyıl, Sâkînâme, Kaside, Edebî Değişimler.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri