• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 21
  Today Total : 1
  Grand Total : 636487

Summary


Hurûfîliği Ön Yargıdan Arındırmak Bağlamında Ferişteoğlu’nun Hidayetnâmesi’nin Tetkiki ve Neşri
Hurufîlik, henüz hakkında pek az bilgi bulunan manevî sistemlerden biridir. Edebiyat tarihimizde önemli bir yer teşkil eden bu akım, şimdiye kadar menfî bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Bu olumsuz bakış açısının temelinde, bilimsel araştırmanın gereklerine ters düşen yaklaşımlar yatmaktadır. Çalışmada, Hurufîlik hakkında bilinenlere katkı sağlayacak kimi görüşlere yer verilecektir. Hurufîlik öğretisinin Anadolu’daki önemli isimlerinden Ferişteoğlu’nun Hidayetnâme’si bu anlamda tahlil edilecek ve kimi ön yargılı hükümlere bu eserden hareketle yeni cevaplar aranacaktır.

Keywords
Hurufîlik, Ferişteoğlu, Hidâyetnâme, Anadolu tarikatları, sayı mistikliği.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri