• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 14
  Bugün Toplam : 43
  Genel Toplam : 636658

Kazak Şair Şahkerim (Şakarim) Kudayberdiulı’nın Şiirlerinde Sevgili
(Beloved in Kazakh Poet Şahkerim (Şakarim) Kudayberdiulı’s Poems )

Yazar : Damira İbragim    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 11
Sayfa : 177-194


Özet
1858-1931 yıllarında yaşamış olan Şahkerim Kudayberdiulı klasik Kazak edebiyatının önde gelen temsilcilerinden biridir. Çocukluk yıllarında annesinden Farsça öğrenen şair, doğu edebiyatı hayranıdır. Şahkerim Kudayberdiulı'nın şiirlerinde klasik sevgili tiplemesi Hâfız-ı Şirâzî'den esinlenerek yazdığı şiirlerinde görülür. Şair, Batı edebiyatını da yakından takip etmiştir. Byron, Lermontov, Puşkin'i severek okumuş, aynı zamanda Hâfız-ı Şirâzî, Firdevsî, Nevâî ve Fuzûlî'den etkilenmiştir. Şahkerim Kudayberdiulı bir aşk şairidir. 1905 yılında hac farizasını yerine getirmiştir. Bu yolculuktan sonra şair, hakikî sevgiliye götürecek aşk yoluna girmiş, hayatının kalan kısmını memleketinden uzakta, dağ başında inzivada devam ettirmeye karar vermiştir. Kazak okuru, Şahkerim Kudayberdiulı şiirleriyle daha önce pek âşinâ olmadığı sevgili tipiyle tanışmıştır. Şairin sevgiliyle ilgili kullandığı ifadeleri ve benzetmeleri, örnek aldığı Divan şairlerinin eserlerinde mevcut olan unsurlardır; ancak Şahkerim’in üslûbunu yansıtan, Kazak kültürünün yansımaları da görülür.

Anahtar Kelimeler
Kazak şiiri, Şahkerim Kudayberdiulı, sevgili.

Abstract
Şahkerim Kudayberdiulı who lived between 1858 and 1931 is one of the pioneers of Kazakh Literature. Kudayberdiulı, who is taught Persian by his mother in his childhood, is an admirer of eastern literature. Among his poems, the classical beloved character is seen in the poems inspired by Hafız-ı Şirazi. He is also a follower of the western literature. Moreover, he reads Byron, Lermontov, Pushkin and he is affected by Hafız- Şirazi, Firdevsi, Nevai and Fuzuli. Şahkerim Kudayberdiulı is a poet of love. He went to Mecca for hajj in 1905. After this journey, he found the way to reach real love and he decided to live in seclusion in the peak of a mountain far from his hometown for the rest of his life. Thanks to the poems of Şahkerim Kudayberdiulı, Kazakh readers have been introduced to the lover character with which they were not familiar before. The similes and expressions about love in his poems can be found in Divan Poets’ works which he took as an example but time to time the effects of Kazakh culture reflecting Şahkerim’s style can be also observed.

Keywords
Kazakh poem Şahkerim Kudayberdiulı, lover.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri