• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 22
  Bugün Toplam : 42
  Genel Toplam : 636500

Fatih Devrinde Cinas Ustası Bir Şair: Hafî
(A Poet Fond to Paronomasia in the Period of Muhammad the II’th: Khafî )

Yazar : Ersen ERSOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 11
Sayfa : 195-216


Özet
Bu yazıda öncelikle Fatih Sultan Mehmet döneminden bahsedilmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in siyasî ve askerî başarılarına kısaca temas edilmiştir. Daha sonra Sultan Mehmet’in sanatkârları ve şairleri destekleyen bir padişah olduğu vurgulanmıştır. Birinci kısımda biyografi kaynaklarının verdiği bilgiler ışığında Hafî’nin hayat hikâyesi ele alınmıştır. Önce onun mahlası meselesi değerlendirilmiştir. Edirneli olduğu ve zaman zaman II. Mehmet’ten destek gördüğü nakledilmiştir. Bunların akabinde şairin okuma yazma bilip bilmediği meselesi ele alınmıştır. İkinci kısımda kısaca Hafî’nin eserlerinden bahsedilmiştir. Zâdü’l-Meâd adındaki Hz. Peygamberin hayatından bahseden mesnevisi tanıtıldıktan sonra şairin Türkiye kütüphanelerinde bulunmayan

Anahtar Kelimeler
Hafî, Divan, Cinas, Fatih Sultan Mehmet, Zâdü’l- Meâd.

Abstract
In this article firstly we have mentioned about era of the Conquerer Sultan Muhammad the II’th. Shortly we have talked about his political and military successes. Later we have emphasized that Fatih Sultan Muhammad supported artists and poets. In the first chapter on the light of biographical sources we have written biography of Khafî who is one of the most important poets of the Fatih Sultan Muhammadian era and not very well knovn. After that we have talked about Khafî’s penname, we mentioned he is from Edirne which is one of the most important cultural centers of Ottoman Empire. We have focused on the fact that Fatih Sultan Muhammad supported Khafî. Fallowing this we have dealt with the problem about whether Khafî is an illeterate person or not. Because according to biographical sources although he is an illeterate person he has written poems in classical style. In the second chapter we have mentioned about Khafî’s Works. One of them is Zâd al-Maâd written in verse and about biography of the prophet Muhammad. After that we have analysed the second literary work of Khafî is his Divan - collection of poetry-. There are two manuscript copies of Dîvan we have described. One of them is in National Library of Russia in Saint Petersbourg and the other is in Zagreb Science and Art Academy Library. Lastly we have underlined that Khafî loved using paranomasia in his poetry and given some examples of it.

Keywords
Khafî, Divan, Paronomasia, Fatih Sultan Muhammad, Zâd al-Meâd.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri