• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 12
  Bugün Toplam : 45
  Genel Toplam : 636660

Mahremî’nin Mohaç Fetihnamesi Örneğinden Hareketle Edebî Metinlerin Tarihi Olayları Anlatımına Dair
(Literary Texts’ Narration of History Based on the Example of Mahremi’s Fetihname of Mohac )

Yazar : Murat Ali Karavelioğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 11
Sayfa : 217-236


Özet
16. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı bilinen ve özellikle tarihi konularda yazdığı kasideleri ve Süleymanname’si ile bilinen Mahremi, Mohaç Meydan Muharebesi’ni bütün detaylarıyla anlattığı 260 beyitten oluşan uzun kasidesinde, eksiksiz bir fetihname örneği sunmaktadır. Kasidede anlatılan tüm olayların tarihsel gerçeklere uygunluk arz etmesi metni edebi bir eser olmasının ötesinde tarihi bir belge olarak da değerlendirmemizi sağlamaktadır. Ayrıntıya ve tasvirlere verdiği önemle Mahremî, aynı zamanda hayatına dair belki de hiç bilinmeyen bir yönü göstermekte, Macaristan Seferi’ne katıldığı, Mohaç Savaşı’nda bulunduğu izlenimini kuvvetle vermektedir. Bu çalışmada metin, bütünüyle ele alınmakta ve bir şairin çok önemli bir tarihi olayı ele alışı irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Mahremi, Mohaç Meydan Muharebesi, fetihname, kaside, tarih.

Abstract
Mahremî, who is known as lived in the first half of 16th century and wrote qasidas on historical themes and Suleymanname, presents a complete example of fetihname that include all details of Mohac Battle in long qasida with 260 couplet. It is possible to say this text is historical document beyond literary text because all events that are described in qasida are parallel with real history. Mahremî, by means of the emphasis on details and description, put forward the unknown side of his life, participate at the Hungary Military expedition and Mohac Battle. In this study the whole text is examined by all sides and probed an important historical event perspective of a poet.

Keywords
Mahremi, Mohac Battle, fetihname, qasida, history.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri