• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 33
  Bugün Toplam : 42
  Genel Toplam : 636500

Seyrî ve Halep Şehrengizi
(Seyrî and The Şehrengiz of Aleppo )

Yazar : Yunus Kaplan    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 14
Sayfa : 67-92


Özet
Klasik Türk edebiyatında farklı konuların ele alındığı birçok nazım türü bulunmaktadır. Bir şehrin güzellerini ve güzelliklerini konu edinen şehrengizler de bu türler arasında yer alır. Edebiyatımızda örneklerine özellikle 16. yüzyılda rastlanan bu türe rağbet gösteren şairlerden biri de hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmayan Seyrî’dir. Bilinen tek eseri olan Dîvân’ından hareketle 16. yüzyıl şairlerinden olduğu tespit edilen Seyrî, Osmanlı’nın önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Halep için bir şehrengiz yazmıştır. Seyrî Dîvânı’nın 21b-28a varakları arasında bulunan Halep Şehrengizi, edebiyatımızda Halep üzerine yazılmış olan tek şehrengizdir. Mesnevi nazım şekliyle yazılan ve 127 beyit tutarındaki bu şehrengizde Halep’te yaşayan 46 güzel anlatılmıştır. Bu çalışmada Halep Şehrengizi’nin çeviri yazısı yapılarak şekil ve muhteva özellikleri üzerine birtakım değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk Edebiyatı, Seyrî, Şehrengiz, Halep.

Abstract
There are many verse genres dealing with different subjects in Classical Turkish Literature. Şehrengizs, discussing beautiful people and beauties of a city, are among these genres. One of the poets interested in this genre in the 16th century in our literature is Seyri about whom there is not enough information. Considering his only known work Divan, Seyri, wrote a şehrengiz about Aleppo, one of the important commercial and cultural centers of Ottoman Empire. The Şehrengiz of Aleppo, found between Seyri Divan’s 21b-28a pages, is the only work written about Aleppo in our literature. In this şehrengiz, which was written with mesnevi type and 127 couplets, introduced 46 beautiful people living in Aleppo. In this study, with the transcript of the Şehrengiz of Aleppo, some evaluations about features of type and content are carried out.

Keywords
Classical Turkish Literature, Seyri, Şehrengiz genre, Aleppo.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri