• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 37
  Bugün Toplam : 42
  Genel Toplam : 636500

Şirvanlı Habîbullâh’ın Esmâ-i Hüsnâ Şerhi
(Şirvanli Habîbullâh’s Commentary of Esmâ-i Hüsnâ )

Yazar : Adem Ceyhan    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 17
Sayfa : 13-54


Özet
Bilindiği gibi, Türk edebiyatı tarihinde tevhid, münacat, esmâ-i hüsnâ şerhi, kırk hadis çevirisi vb. dinî edebiyat türleri mühim bir yer tutmaktadır. 16. asır şairlerinden Şirvanlı Hatiboğlu Habîbullâh da elimizde esmâ’-i hüsnâ şerhi, kırk hadis tercümesi ve Hz. Ali’nin yüz sözünün çevirisi türünden birer manzum Türkçe eseri olan edebî şahsiyetlerdendir. Hayatı hakkında biyografik, bibliyografik kaynaklarımızda bilgi bulunmayan Habîbullâh, bu eserleri Memlûk sultanı Kansu Gavri’yle görüşüp konuşmaya bir vasıta olması için, H. 918/ M. 1512 yılında Mısır’da meydana getirmiştir. Müellif hattıyla olan yazma nüshada, sırasıyla esmâ’-i hüsnâ şerhi, Hz. Peygamber’in kırk hadisinin ve Hz. Ali’nin yüz sözünün tercümesi yer almaktadır. Şairin bu kitapçıklardan ibaret eserine “Sultân Hitâbı Hac Kitâbı” umumî adını koyması, onu ithaf ettiği hükümdarın yardımı sayesinde Hicaz’a gidip hac farizasını yerine getirme niyetinde olduğunu düşündürmektedir. Hatiboğlu Habîbullâh, söz konusu kitabının ilk parçasında Allah’ın, İslâmî literatürde “esmâ’-i hüsnâ” olarak vasıflandırılan güzel isimlerinden 99’unu Türkçeye tercüme ve şerh etmiştir. Her bir isme ikişer beyit ayıran şair, önce o adın dilimizdeki karşılığını vermiş; sonra “havâss”ı, başka bir ifadeyle tesir ve faydasından kısaca bahsetmiştir. Bu yazıda, Şirvanlı Habîbullâh’ın hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra Esmâ’-i Hüsnâ Şerhi, yeni harflere aktarılmış; aynı kitapçığın metnine diliçi çevirisi de ilâve edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hatiboğlu Habîbullâh, Şirvan, Esmâ’-i Hüsnâ Şerhi, Hz. Ali, Kansu Gavri.

Abstract
As is known, the types of religious literature such as tevhid, münacat, commentary of esmâ-i hüsnâ, na‘t, the translation of forty hadiths etc. are important in the history of Turkish literature. Şirvanlı Hatiboglu Habibullah who was a poet of 16th century wrote various Turkish verse books like the commentary of esmâ-i hüsnâ, the translation of forty hadiths, the translation of Caliph Ali’s hundredsayings. Şirvanlı Hatiboglu Habibullah that there is not any knowledge about his life in bibliographic and biographic sources wrote these books in 1512 in Mısır for a means to talk to Kansu Gavri who was the sultan of Memlük. According to an entry in the end of the manuscript, it was written by poet’s hand and there is sequentially chapters such as tevhid, na't, sebeb-i te'lif, the eulogy of Kansu Gavri, commentary of Esmâ-i Hüsna, the translations of Prophet Mohammed’s forthy hadiths and Caliph Ali’s hundred-sayings in it. The fact that the poet named his work, consisted of booklets, as “Sultân Hitâbı Hac Kitâbı”, makes us think he had intention of going to Hejaz to carry out Hajj duty with the help of the Sultan to whom he dedicated the book. Hatiboglu Habibullah translated and commented the 99 most beautiful names of Allah into Turkish in the first part of his book. Each name was explained in two couplets. After poet gave Turkish translations of the names, he mentioned their influence and benefit. In this article, firstly it was given information about Şirvanlı Habîbullâh’s life and works; then the Commentary of Esmâ-i Hüsnâ was presented as tran

Keywords
Hatiboğlu Habîbullâh, Şirvan, the Commentary of Esmâ-i Hüsnâ, Caliph Ali, Kansu Gavri.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri