• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 30
  Bugün Toplam : 42
  Genel Toplam : 636500

Klasik Türk Edebiyatında Evliliğe Dair Menfî Düşünceler
(Negative Views about Marriage in Classical Turkish Literature )

Yazar : ABDULLAH AYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 15
Sayfa : 103-132


Özet
Yaygın olarak bilinenin aksine, Klasik Türk Edebiyatı sosyal hayatla birebir bağlantılı, toplumda karşılığı olan her duygu ve düşünceye yönelik malzemeyi içerisinde barındıran bir edebiyattır. Bu konu zenginliği, edebî türlerin çeşitliliğinde kendini göstermektedir. Şairlerin toplum hayatından hareketle ele aldıkları konulardan biri de evlilik kavramıdır. Sağlıklı bir toplum hayatı ve neslin devamı için çok gerekli olan evlilik, genellikle teşvik edilen bir durumdur. Bununla beraber bazı şairler bekâr kalmayı yücelterek evliliğe karşı çıkmışlar; evliliğe dair ileri sürdükleri menfî fikirlerini kendilerince bir sebebe bağlayarak paylaşmışlardır. Yaşamış olabilecekleri herhangi bir problemden dolayı evliliğe karşı çıkan şairler, başkalarına da evlenmemeleri yönünde nasihatlerde bulunmuşlardır. Evliliğe dair bu yazıda paylaşılan menfi ifadeler, toplumun veya o dönem şairlerinin genel yargısı değil, bazı şairlerin şahsî düşünceleridir. Üç başlık hâlinde kaleme alınan makalede; bazı şairlerin kadın algısı, evlilik algısı ve evlenmenin kaçınılmaz olduğu durumlardaki görüşleri örnek beyitlerle paylaşılmış, beyitler günümüz Türkçesine nesir olarak çevrilmiştir. Sonunda ise “kadın/avret ve evlilik/tezevvüc”le ilgili üç gazel ek olarak verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Divan Şairi, Evlilik, İzdivaç, Kadın, Klasik Edebiyat, Tezevvüç.

Abstract
Contrary to a popular opinion, Classical Turkish Literature is a literature which is directly connected with the social life and it also possesses materials about any feeling and thought in the community. This wealth of topic shows itself in the variety of the literary genres. One of the issues which the poets discourse with reference to the social life is the concept of marriage. Marriage which is very necessary for a healthy social life and for the continued of the generation is a condition which is generally encouraged. However, some poets by glorifying to remain single have opposed to the marriage. They have shared their reasoned negative views about marriage with the other people. The poets which opposed to marriage, may have experienced any problem and for this to give advice to the other people against marriage. The negative expressions about marriage shared in this article, are not general judgement of the society or the poets of this period; but they are just personal opinion of some poets. In this article under three titles; the woman perception of some poets, the marriage perception, and their views in cases where the marriage is inevitable, were shared with sample verses, and also the verses have translated by us to today’s Turkish as prose. And in the end, additionally were given two gazelles concerning woman /private parts and marriage/matrimony.

Keywords
Classical Literature, Divan Poet, Marriage, Matrimony, Wedlock, Woman.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri