• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 28
  Bugün Toplam : 37
  Genel Toplam : 636495

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde Kayıtlı “T 5480” Numaralı Musammat Mecmuası ve MESTAP’a Göre Tasnifi
(Journal of Musammat no “T 5480” That is Registered in Library of Rare Books at Istanbul University and Classification to MESTAP )

Yazar : Yunus Kaplan    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 21
Sayfa : 401-540


Özet
Klasik Türk edebiyatı geleneğinde divanlar ve mesneviler dışında en önemli eser türlerinden biri de mecmualardır. Şekil, muhteva ve dil bakımından farklı özelliklere sahip olan mecmualar; şairlerin divanlarında bulunmayan bazı şiirleri, kaynaklarda hayatı hakkında bilgi bulunmayan şairlerin şiirleri ve herhangi bir nüshası elde olmayan bazı eserleri ihtiva etmeleri bakımından oldukça önemlidir. Yazıldıkları dönemlerin şiir zevklerini yansıtması bakımından da önemli olan mecmular, derleyenin şahsî tercihine göre şiirlerin yazıldıkları nazım şekli ve türü göz önünde bulundurularak tertip ve muhteva bakımından farklılık gösterir. Genellikle farklı nazım şekilleri ve türlerinde yazılmış şiirleri ihtiva etmekle birlikte belli nazım şekilleriyle yazılmış şiirleri ihtiva eden mecmular da bulunmaktadır. Bu tür mecmulardan biri de İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde T 5480 numarada kayıtlıdır. Musammat tarzında yazılmış şiirlerin derlendiği bu mecmuada, 175 farklı şairin 369 şiiri bulunmaktadır. 17. yüzyılın ilk çeyreğinde tertip edilen ve toplam 201 varak olan bu mecmua, bilinen şairlerin eldeki divanlarında bulunmayan şiirleri ile bilinmeyen birçok şairin şiirlerini ihtiva etmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu çalışmada edebiyatımızda örneğine nadir rastlanan bu musammat mecmuasının şekil ve muhteva özellikleri hakkında bilgi verilerek eser üzerine bazı değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Klâsik Türk edebiyatı, 17. yüzyıl, mecmua, musammat

Abstract
Apart from divans and masnavis, one of the most important works is journals in the tradition of classical Turkish literature. Journals that have different features in terms of form, contents and langue are pretty important since they involve some poems of the poets which are not available in their divans, poems of the poets of whose lives are not mentioned in the literature, and certain books of which any copy is not available. Journals that are also important in reflecting sense of poem of the period when they were written are different in terms of formation and contents by considering form and type of verse of the poems depending on personal choice of the compiler. There are journals including certain poems written by certain types of verse as well as some poems which were written generally in different forms and types of verse. One of these kinds of journals has been registered with no T 5480 in Library of Rare Books at Istanbul University. 369 poems belonging to 175 different poets are available in this journal in which poems written by musammat style (known as a type of poetry) have been compiled. This journal that was organized in the first quarter of 17th century and that was in 201 foils is highly important since it includes poems of famous poets which are not available in the current divans and also poems of many unknown poets. In this study, you will be informed on form and contents of this journal of musammat that is rare in out literature and the work will be evaluated in some respects.

Keywords
Classical Turkish literature, 17th century, mecmua, musammat

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri