• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 37
  Bugün Toplam : 42
  Genel Toplam : 636500

Arapça Mesellerin Bir Tercümesi: Kudsî'nin Terceme-i Durûb-ı Emsâl-i Arabiyye’si
(A Sample of an Arabic Proverbs Translation: Qudsi's Terceme-i Durub-i Emsal-i Arabiyye )

Yazar : Rabbaa Rababa    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 22
Sayfa : 669-688


Özet
Kültür ve medeniyetin en özlü aynalarından olan meseller, hemen her dönem dikkat çekici metaforlar olmuştur. Kaynaklar, mesellerin anlamı kuvvetlendirmek ve düşünceyi kısa yoldan ifade etmek amacıyla kullanıldığını vurgular. Her meselin arkasındaki derin yapı, anlam ve hikâye sözün özü bağlamında oldukça önemlidir. İslami dönemde İran ve Arap edebiyatlarının etkisiyle edebi metinlerde sıkça görülen meseller, özellikle XVII. yüzyıldan sonra daha çok işlenmiştir. Kudsi’nin eseri Tercemei Durûb-ı Emsâl-ı Arabiyye, Arapça mesellerin Türkçeye çevirisidir. Kudsi’nin eseri 28 bölümden oluşmaktadır. Eserde 120 meseli alfabetik olarak verip tercüme etmiştir. Kudsi’nin özellikle mesellerin kullanım sebeplerini açıklaması, onu benzerlerinden ayırmaktadır. Kudsi’nin eserdeki didaktik tavrı, öne çıkan temel unsurlardan biridir. Terceme-i Durûb-ı Emsâlı Arabiyye’deki derkenar açıklamaları, farklı bir üslubun esere hâkim olduğunu göstermektedir. Eser, dönem padişahı III. Ahmed’e sunulmuştur. Eserde geçen Arap atasözlerine bakıldığında kaynak olarak Kur’ân, hadîs, hâdise, teşbih, kıssa, hikmet ve şiirin seçildiği tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Edebiyat, mesel, Kudsî, Terceme-i Durub-ı Emsâl-ı Arabiyye.

Abstract
Proverbs, which are the most concise mirrors of culture and civilization, have been remarkable metaphors almost every period. The sources emphasize that proverbs are used to strengthen meaning and to express thought in a short way. The deep structure, meaning, and story behind every proverb are very important in the context of the word. The proverbs, which are frequently seen in literary texts under the influence of Iranian and Arabic literature in the Islamic period, have been mostly studied after the 17th century. Qudsi’s work “Terceme-i Durub-i Emsal-i Arabiyye” is translation of Arabic proverbs into Turkish. The work of Qudsi consists of 28 chapters. He translated 120 proverbs in alphabetical order and translated them. Qudsi's explanation of the reasons for the use of proverbs, in particular, distinguishes him from his peers. Qudsi's didactic attitude in his work is one of the main elements. The explanations of the “Terceme-i Durûb-i Emsâl-i Arabiyye” show that a different style dominates the work. This work is dedicated to Sultan Ahmed 3nd. When we look at the Arab proverbs mentioned in the book, we have determined that the Qur'an, hadith, event, simile, verse, wisdom and poetry have been chosen.

Keywords
Literature, proverb, Qudsi, Terceme-i Durub-i Emsal-i Arabiyye.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri