• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 103
  Bugün Toplam : 37
  Genel Toplam : 636495

Abdulbârî Âdem Çelebi ve “Mu'înü'l-Hıfz” Adlı Suverü'l-Kur'ânı
(Abdulbari Adem Chelebi And His Suverü’l-Kuran İn The Name Of “Mu’inü’l-Hıfz” )

Yazar : Yunus Kaplan    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 23
Sayfa : 479-502


Özet
Suverü’l-Kur’ânlar, klasik Türk şiirinde Kur’ân-ı Kerîm’deki sure isimlerinin daha kolay öğrenilmesi için yazılmış manzum bir türdür. Bu türde yazılan eserlerde, Kur’ân’daki sureler ve bunların sahip oldukları bazı özellikler beyitler hâlinde çeşitli anlam ilgileri de gözetilerek dile getirilir. İlk örneği 16. yüzyıl şairlerinden Latîfî tarafından kaleme alınan bu türdeki eser sayısı oldukça sınırlıdır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Şeyhülislam Yahyâ, Dâ’î, Senâyî, Seyyid Muhammed ve Şâkir Ahmet Paşa’nın da suverü’l-Kur’ân sahibi olduğu bilinmektedir. Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde birçok türde olduğu gibi zamanla bu türdeki yazılmış bilinmeyen eserler de gün yüzüne çıkmaktadır. Yaptığımız eser taramaları neticesinde 18. yüzyıl şairlerinden Abdulbârî Âdem Çelebi’ye ait bilinmeyen bir suverü’l-Kur’ân metni tespit edilmiştir. Bu çalışmada, 18. yüzyıl şairlerinden olduğu anlaşılan Abdulbârî Âdem Çelebi’nin daha önce varlığı bilinmeyen ve 86 beyitten oluşan Mu’înü’l-Hıfz adını taşıyan suverü’l- Kur’ân’ının şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durularak tespit edilebilen tek nüshasından hareketle eserin çeviri yazılı metnine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk Edebiyatı, Suverü’l-Kur’ân, Abdulbârî Âdem Çelebi, Mu’înü’l-Hıfz.

Abstract
Suverü’l-Kuran is a poetic type which is written in order that the names of section of The Koran are easily learnt in the classical Turkish poetry. The sections of Koran and some of their properties are mentioned in the works which are written in such a type, as the various meaning relevancies are considered in the couplets. The number of works which are written in such a type that Latifi who was one of the poets in 16th century wrote the first sanple is very limited. It is known that Şeyhülislam Yahyâ, Dâ’î, Senâyî, Seyyid Muhammed and Şâkir Ahmet Paşa have the suverü’l-Kuran in the studies which have been made up to now. The unknown works which were written in such a type have come to light in time as in many types as a result of the review and researhes which were made. As a result of the work review that we made, an unknown suverü’l-Kuran text belonging to Abdulbari Adem Chelebi who was one of the poets in 18th century was determined. In this study, the translated text of work was included from the point of establishable single copy, as the form and content properties of Suverü’l-Kuran in the name of Mu’inü’l-Hıfz belonging to Abdulbari Adem Chelebi, who was one of the poets in 18th century, that its existence was not known previously and consists of 86 couplets were considered.

Keywords
Classical Turkish Literature, Suverü’l-Kur’ân, Abdulbârî Âdem Chelebi, Mu’înü’l-Hıfz.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri