• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 34
  Bugün Toplam : 42
  Genel Toplam : 636500

Klasik Türk Şiirinde Osmanlı Eğlence Hayatının Bir Yansıması: Mehtabiyeler
(A Reflection Of Ottoman Nightlife in Classical Turkish Poetry: Mehtabiye )

Yazar : Hayriye Durkaya    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 173-194


Özet
Mehtap sefaları, kayıklarla Boğaziçi’nde düzenlenen bir ay ışığı eğlencesidir. Osmanlı gündelik hayatında kendine yer edinen mehtap âlemleri, uzun yıllar İstanbul halkı tarafından ilgi görmüştür. Ay ışığı altında kayıklarla Boğaziçi’nin çeşitli semtlerine giden mehtapçılar, başka bir ifadeyle mehtap âlemlerine katılanlar, musiki eşliğinde gönüllerince vakit geçirmişlerdir. Mehtap âlemleri, klasik Türk edebiyatı şairlerinin de dikkatini çekmiş olacak ki özellikle 18. yüzyıl şairleri olmak üzere bazı şairler, şiirlerinde mehtap eğlencelerinden söz etmiştir. Bu çalışmada mehtap sefalarını işleyen divan şairlerinin kim olduğu belirlenmeye çalışılmış ve bu sefaların işlendiği manzumelerin türünün “mehtabiye” olarak adlandırılabileceği kanaatine varılmıştır. Mehtap eğlenceleriyle ilgili tespit edilebilen kavramlar ise ilgili metinler üzerinden incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk edebiyatı, Osmanlı eğlence hayatı, mehtap, mehtap eğlenceleri, mehtabiye.

Abstract
Mehtab enjoyment is a moonlight entertainment organized in the Bosphorus with boats. The moonlight entertainment, which has taken their place in the Ottoman daily life, has attracted the attention of the people of Istanbul for many years. The moonlighters who went to the various districts of the Bosphorus with boats under the moonlight, in other words, those who participated in the moonlight entertainment, spent time as they wish accompanied by Ottoman music. The moonlight entertainment, which seems also caught the attention of classical Turkish literature poets, especially the 18th-century poets, and others as they mentioned the moonlight entertainment in their poems. In this study, the divan poets who used moonlight entertainments in their poems is tried to be revealed and it was concluded that the poems that are about the moonlight entertainments can be called as “mehtabiye”. Concepts that can be determined about moonlight entertainment are examined through related texts.

Keywords
Classical Turkish literature, Ottoman nightlife, moonlight, moonlight entertainments, mehtabiye.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri