• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 14
  Bugün Toplam : 3
  Genel Toplam : 641313

Cenâbî’nin Cevâhirü’l-Garâib fî Tercemeti Dürri’l-Acâib Adlı Eseri
(Cenâbî’nin Cevâhirü’l-Garâib fî Tercemeti Dürri’l-Acâib Adlı Eseri )

Yazar : EMRE ARVAS    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 1-21


Özet
Türk İslâm edebiyatında; tevhid, münâcât, na’t, siyer, şemâil, kısas-ı enbiyâlar gibi birçok dinî tür bulunmaktadır. Kimi eserler sadece bir tür üzerinde yoğunlaşırken kimi eserlerde ise birden fazla türü bir arada görmek mümkündür. Cenâbî’nin (ö. 1590) Cevâhirü’l-Garâib fî Tercemeti Dürri’l- Acâib adlı telif-tercüme eseri de birçok dinî türü ihtiva etmektedir. Eser içerisinde siyer, şemâil, peygamber kıssaları gibi birçok dinî türe ait konular bulunmaktadır. Hz. Peygamber’in fizikî ve ahlâkî özelliklerini ifade eden şemâil bölümü diğer bölümlere göre daha hacimlidir. Bu çalışmada, Sultan III. Murad’ın (1574-1595) emriyle telif-tercüme edilen Cenâbî’nin Cevâhirü’l-Garâib fî Tercemeti Dürri’l-Acâib adlı eserinin tanıtımı yapılmıştır. Çalışmada ilk olarak müellifin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgiler verilmiştir. Ardından çalışmaya konu olan Cevâhirü’l-Garâib’in tespit edilen nüshaları, nüshalar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Cenâbî, Cevâhirü’l-Garâib fî Tercemeti Dürri’l-Acâib.

Abstract
In Turkish-Islamic Literature; there are many religious types such as tawhid, munajat, naat, sîrah, shamail, and qisas al-anbiya. While some works focus on only one genre, nonetheless, it is possible to see more than one genre together in some works. Cenâbî's compiled and translation work named Cevâhirü’l-Garâib fî Tercemeti Dürri’l-Acâib also contains many religious genres. There are subjects of many religious genres in the work such as sîrah, shamail, and qisas al-anbiya. The shamail section, which expresses the physical and moral characteristics of the Prophet, is more voluminous than the other sections. Cenâbî named Cevâhirü’l-Garâib fî Tercemeti Dürri’l-Acâib compliedand translated by the order of Murad III (1574-1595), which is a work of Cenâbî is introduced in this study. Firstly, information about the life, his literary personality, and works of the author is given in the study. Then, the identified copies of the work named Cevâhirü’l-Garâib which was the subject of the study, the similarities and differences between the copies are shown.

Keywords
Cenâbî, Cevâhirü’l-Garâib fî Tercemeti Dürri’l-Acâib.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri