• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 46
  Bugün Toplam : 11
  Genel Toplam : 641330

Yozgatlı Fennî Divanı’ndaki Farsça Şiirler
(Persian Poems in the Divan of Yozgatlı Fenni )

Yazar : Hasan Ekici    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 154-172


Özet
Klasik Türk edebiyatı şairlerinin divanlarına bakıldığında az da olsa Arapça ve Farsça manzumelerin yer aldığı görülmektedir. Bu şahsiyetlerden biri de Klasik Türk şiirinin XIX. yüzyıl şairi Fennî’dir. 1850 doğumlu olan Mehmed Said Fennî, aslen Yozgatlıdır. Yaşamı boyunca değişik görevlerde bulunan şair 1918 yılında Ankara’da vefat etmiştir. Küçük yaşlarda aldığı eğitim yanında şiir sanatını çok geliştirmiş ve klasik dönem divan şairleriyle boy ölçüşecek düzeyde şiirler kaleme almıştır. Fennî’nin Bâkî, Fuzûlî, Nâbî ve Nedîm gibi zirve şairlerin şiirlerine yazdığı tahmisler ve nazireler onun klasik Türk şiirindeki yetkinliğinin bir göstergesidir. Farsça ve Arapçaya o dillerde eser verecek kadar hâkim olan Fennî, klasik Türk şiirinin son dönem şairlerindendir. Yaşadığı dönemden günümüze kadar sadece şairliğiyle değil aynı zamanda hattatlık ve hakkaklığı ile de dikkat çekmiş bir sanat adamıdır. Türkçe şiirlerinde olduğu gibi Farsça şiirlerinde de aşk ve aşkın hallerinden, sevgilinin güzellik unsurlarından, varlık ve olayların anlamlandırılması gibi konulardan bahsetmiştir. Ayrıca şiirlerinde bazı mefhumları dinî ve tasavvufî muhteva yönden değerlendirdiği görülmektedir. Şairin Divanı’ndaki Farsça şiirleri; bir tahmis, bir nazm ve üç gazel nazım şekliyle yazılmış manzumelerden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk şiiri, Yozgatlı Fennî, Farsça, şiirler, Tercüme.

Abstract
When we consider the divans of classical Turkish literature poets, it appears that there are few Arabic and Persian poetry . Fenni, who is the XIX. century poet, one of these personalities. Mehmed Said Fenni, born in 1850, is originally from Yozgat. The poet, who had different works during his life, died in Ankara in 1918. In addition to the education he received at a young age, he developed the art of poetry and wrote poems at a level to compete with the classical period divan poets. The tahmis and nazîres written by Fennî on the poetry of finest poets such as Bâkî, Fuzûlî, Nâbî, and Nedîm are evidence of his proficiency in classical Turkish poetry. Fennî, who was good at writing Persian and Arabic works, was one of the last term poets of classical Turkish literature. Fenni was a man of art who has attracted attention not only in poetry but also in the fields of calligraphy and carving from the time he lived until today. Fenni handled love and the states of love, the elements of the lover's beauty, the meaning of existence, and events in his Persian poems as well as in Turkish poems. Moreover, it was possible to see that Fenni assessed some ideas in his poetry from a religious and mystical point of view. Persian poems in the poet's Divan; one tahmis, one verse, and three ghazals consist of verses written in verse. Firstly, information about Yozgatlı Mehmed Said Fennî's life, scientific and literary aspects, and his works will be given in this study. After that, the Persian poems in his Divan published by Ali Şakir Ergin will be translated into today's letters after a brief analysis in terms of form and content.

Keywords
Classical Turkish Poetry, Yozgatlı Fenni, Persian, poems,translation.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri