• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 319
  Bugün Toplam : 37
  Genel Toplam : 642311

XIX. Yüzyıldan Bir Sâkînâme Örneği: Sâkînâme-i Necmî Baba
(An Example of Sakiname From 19th Century: Sakiname-i Necmi Baba )

Yazar : Bilge KARGA GÖLLÜ    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 173-201


Özet
XIX. yüzyıl divan şairlerinden Ömer Necmî Efendi’ye (H. 1230?/M. 1815-H. 1307/M. 1889) ait olduğu tespit edilen Sâkînâme-i Necmî Baba isimli şiir, şairin beğenilen 4 şiirini ihtiva eden bir yazma eser içerisinde olup Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu’nda yer almaktadır. Bu çalışmayla türe yönelik yapılan araştırmalarda şimdiye kadar ele alınmayan ve XIX. yüzyıl sâkînâmeleri arasında adından söz edilmediği anlaşılan Sâkînâme’nin bilim dünyasına tanıtılması amaçlanmaktadır. Eserin çeşitli yerlerine düşülen notlar da şairin hayatı ve edebî kişiliğine yönelik biyografi kaynakları ve bugüne kadar yapılan çalışmalarda rastlanmayan bilgiler içermektedir. Sâkînâme metninin Latin harflerine çevrilip günümüz Türkçesine aktarılarak biçim ve içerik bakımından incelenmesi hem şair hem de yüzyılın edebî anlayışı hakkında bilgiler sunacak; kendine özgü bir anlatım biçimi oluşturan Necmî’nin tutumu, dönemin edebî hareketleri içerisinde sâkînâmelerin geçirdiği değişimin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ömer Necmî Efendi (Necmî), XIX. Yüzyıl, Sâkînâme, Kaside, Edebî Değişimler.

Abstract
The poem named Sakiname-i Necmi Baba, which we determined to belong to Omer Necmi Efendi (1230?/1815- 1307/1889), one of the 19th century divan poets, is included in a manuscript containing 4 of the poet's favorite poems. It is in the Süleymaniye Library Galata Mevlevi Lodge Collection. The genre has not been addressed so far in studies and between the 19th century sakinames. The aim of this study is to introduce the sakiname, whose name is not mentioned among the sakinames of the 19th century, to the scientific world. In the notes written in various parts of the work, there are biography sources about the poet's life and literary personality and information that has not been found in the studies done until today. Examination of the Sakiname text in terms of form and content by expressing it in Latin letters and today's language provides information about both the poet and the literary understanding of the century. Necmi's attitude, which creates a unique way of expression, helps us to understand the change that the sakinames went through in the literary movements of the period.

Keywords
Omer Necmi Efendi (Necmi), 19th Century, Sakiname, Qasida, Literary Changes.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri