• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 43
  Bugün Toplam : 10
  Genel Toplam : 641328

Osman Nevres’in Kerbelâ Mersiyeleri I: Mersiye-i Hazret-i Hüseyin
(Karbala Elegies of Osman Nevres I: Hazret-i Hüseyin’s Elegy )

Yazar : Bayram Ali Kaya    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 267-295


Özet
Bu çalışmada ilk olarak, Kerbelâ mersiyeleri ve Osman Nevres hakkında ana hatlarıyla bilgi verilmiş, ardından şâirin Mersiye-i Hazret-i Hüseyin olarak da adlandırılan Kerbelâ mersiyesi tanıtılmaya çalışılmış, ayrıca mersiyenin popüler transkripsiyonlu metni ile tıpkıbasımına yer verilmiştir. Nevres, terkîb-i bent nazım şekliyle kaleme aldığı 12 bentlik mersiyesinde konuyu, Hz. Hüseyin’in haksız yere ve hunharca katledilmesini merkeze almak, Kerbelâ olayından çeşitli sahnelere yer vermek, çekilen acıyı ve tutulan mâtemi yoğun bir şekilde dile getirmek sûretiyle işlemiş; ayrıca, feleğe duyduğu sitem ve öfkeyi dile getirmiş, Yezid ve adamlarına lânet etmiştir. Nihâyetinde ise şâir, yaşananların kader sonucu gerçekleştiğini belirtmek sûretiyle kazâya rızâ gösteren bir tavır içerisine girmiş ve böylesine hazin bir olayı tam mânâsıyla tasvir etmek hususunda âciz olduğunu belirtmştir. Latin harfli metninin tamamına ilk kez, hazırladığımız dîvân neşrinde yer verilen eserin ayrıntılı bir şekilde tanıtılmasıyla, klasik şiirin son döneminde kaleme alınmış Kerbelâ mersiyelerinden birinin daha bilim dünyasının istifadesine sunulması, böylece konuyla ilgili araştırma ve çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Osman Nevres, Kerbelâ mersiyeleri, mersiye, Hz. Hüseyin.

Abstract
In this study firstly, information about the main lines of Karbala elegies and Osman Nevres were given, then the poet’s Karbala Elegy, also called Mersiye-i Hazret-i Hüseyin, was tried to be introduced in detail, also the popular transcribed text and facsimile of the elegy was given. In this elegy with 12 stanzas, which he wrote in Nevres terkîb-i bent verse, the subject is addressed by he focused on the unjust and cruel murder of Hz. Hussein, giving place to various scenes from the Karbala incident, expressing the pain suffered and the grieving intensely; he also expressed his reproach and anger towards the heavens and cursed Yazid and his men. In the end, the poet took an attitude of consenting to the accident by stating that the events happened as a result of fate, and said that he was incapable of describing such a sad event fully. It is aimed to present one of the Karbala elegies written in the last period of classical poetry, to the benefit of the scientific world, by introducing the work, whose entire Latin letter text is included in the divan publication, for the first time, and thus to contribute to research and studies on the subject.

Keywords
Osman Nevres, Karbala elegies, elegy, Hz. Hüseyin.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri