• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 15
  Bugün Toplam : 25
  Genel Toplam : 636483

Hurûfîliği Ön Yargıdan Arındırmak Bağlamında Ferişteoğlu’nun Hidayetnâmesi’nin Tetkiki ve Neşri
(Examination and Publication of Ferişteoğlu’s Hidayetnâme By Purifying Hurufism From Prejudgement )

Yazar : Özer Şenödeyici    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 3
Sayfa : 87-146


Özet
Hurufîlik, henüz hakkında pek az bilgi bulunan manevî sistemlerden biridir. Edebiyat tarihimizde önemli bir yer teşkil eden bu akım, şimdiye kadar menfî bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Bu olumsuz bakış açısının temelinde, bilimsel araştırmanın gereklerine ters düşen yaklaşımlar yatmaktadır. Çalışmada, Hurufîlik hakkında bilinenlere katkı sağlayacak kimi görüşlere yer verilecektir. Hurufîlik öğretisinin Anadolu’daki önemli isimlerinden Ferişteoğlu’nun Hidayetnâme’si bu anlamda tahlil edilecek ve kimi ön yargılı hükümlere bu eserden hareketle yeni cevaplar aranacaktır.

Anahtar Kelimeler
Hurufîlik, Ferişteoğlu, Hidâyetnâme, Anadolu tarikatları, sayı mistikliği.

Abstract
Hurufism is one of the moral systems that we don’t have enough information about them yet. This movement that has an important place in our history of literature is evaluated by a negative point of view. In background of this negative point of view there are some approaches that are contradictory with scientific view. In this work there are some approaches that will contribute to Hurufism researches. Hidâyetnâme that is written by Ferişteoğlu who is one of the teacher of Hurufism will be analyzed and will be search new answers for biased thoughts.

Keywords
Divan poets, Divan literature, law, airness, justice.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri