• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 100
  Bugün Toplam : 37
  Genel Toplam : 636495

Tırnakçı-zâde Mehmed Sa‘îd Zîver Bey ve Mensur Şitâiyyesi
(Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îd Zîver Bey and The His Şitâiyye in the Form of Prose )

Yazar : Hakan YEKBAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 3
Sayfa : 147-184


Özet
Klasik edebiyatımızda kış mevsimi dolayısıyla kaleme alınan ve kışı tasvir eden şitâiyyelerin şimdiye kadar yapılan çalışmalarda genelde manzum olarak yazıldığı tespit edilmiştir. Fakat incelememize konu olan Tırnakçı- zâde Zîver Bey’e ait şitâiyye, mensur olarak yazılmıştır. Mensur şitâiyyede 19. asırda Bolu vilayetinde oldukça soğuk geçtiği anlaşılan kış mevsimi süslü nesir diyebileceğimiz bir üslupla anlatılmıştır. Edebî bir dille yazılan bu eser, bugünkü bilgilerimize göre türünün ilk ve tek örneğidir.

Anahtar Kelimeler
Şitâiyye, Zîver Bey, Bolu, kış, mensur şitâiyye.

Abstract
Through the recent studies, it is known Şitâiyye, know as winter poems, was generally written verse in our classical literature. Yet, the şitâiyye written by Tırnakçı-zâde Zîver Bey and which is the subject of our research was written in prose. In this şitâiyye in the form of prose, the bitter winters in Bolu in the 19th century has been reflected in the style of an embellished prose. This work written in a literary language is the first and only type of its kind.

Keywords
Şitâiyye, Zîver Bey, Bolu, winter, prose şitâiyye.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri