• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 47
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634708

1 SayıEditör
Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Doç. Dr. Üzeyir Aslan, Doç. Dr. Hakan Taş

Editör Yardımcısı


İstanbul  Ekim 2008

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli Fuat Bilkan  
Nâbî'nin "Mi'râc-nâme"si Ss, 1-8
Nâbî's Mi'râc-nâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sebahat DENİZ  
Kadızâde Mehmed İlmî’nin Sultan IV. Murad İçin Yazdığı Manzum Duânâme’si Ss, 9-40
Kadızâde Mehmed İlmî’s “Duânâme” in Verse for Sultan Murad IV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.4
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem DİLÇİN  
Stilistik Açıdan “Öncelemeler” ve Fuzulî’nin Şiirlerinde “Yüklem Öncelemesi” Ss, 41-94
Foregrounding in Stylistic View and Predicate Foregrounding in the Poems of Fuzulî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.5
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KARTAL  
Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Dil ve Edebiyat Ss, 95-168
Tongue and Literature in the Period of Anatolian Seljuk State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.22
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Fatih KÖKSAL  
Metin Tamiri (Usul ve Esaslar, Uygulamalar ve Bazı Teklifler) Ss, 169-190
Text Reparation (Wises and Substances, Practices and Some Proposals)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.23
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günay KUT  
Divan Edebiyatında “Adl ve Adalet” Üzerine Klişeler Ss, 191-204
Some Clichés on “Adl [Fairness] and Adalet [Justice]” in Divan Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.25
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan OKUYUCU  
Kelâmî Mahlaslı İki Divan Şairi: Kelâmî Cihan Dede ve Kelâmî-i Rûmî Ss, 205-240
Two Divan Poets in Kelâmî Appellation: Kelâmî Cihan Dede and Kelâmî-i Rûmî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.29
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cumhur ÜN  
Nâbî’nin Bir Latifesi Ss, 241-254

Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.32
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan YILMAZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Metin Te’sisinde Şiir Mecmualarının Katkısına Bir Örnek: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu 5214 Numaralı Mecmua ve Muhtevası Ss, 255-280

Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.36
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri