• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 39
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634708

12 SayıEditör
Doç. Dr. Üzeyir Aslan, Dr. Ümran Ay

Editör Yardımcısı


İstanbul  Ocak 2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenArzu ATİK  
19. Yüzyıl Şairlerinden Sa‘dullah İzzet ve Divanı Ss, 1-12
The 19th Century Poet Sa‘dullah Izzet and His Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.191
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Büyükkarcı Yılmaz  
Divan Edebiyatında Nakş ve Nakkaş 1: İlk Yüzyıllar Ss, 13-28
Nakş and Nakkaş in Divan Literature 1: First Era
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay Gençtürk Demircioğlu  
“İşbu Kitab Korkarım Ben Ölicek Cahil ve Nâdâna Düşe”: Mustafa Salim ve Mecmuası Ss, 29-64
“I am afraid that this Mecmua will fall into the hands of uneducated people after I die”: Mustafa Salim and His Mecmua”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.193
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba İsen DURMUŞ  
Siyasi Rekabetin Bir Enstrümanı Olarak Ortaçağda Sanat Ss, 65-76
Art As an Instrument of Political Competition in The Middle Ages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KARTAL  
Klasik Türk Şairinin Dilinden “Haleb” Ss, 77-92
“Halep” in Classical Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.195
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Özfırat  
Türk Edebiyatının Manzum İlk Siyeri: Velî’nin Sîretü’n-Nebî’si Ss, 93-134
The First Verse Siyar of Turkish Literature: Veli’s Siretü’n-Nebi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.196
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özkat  
Osmancıklı Paşalı-zâde Abdülkadir Hilmî (Âşık Kadrî) ve “Mevlûd-ı Cedîd-i Şâh-ı Risâlet”i Ss, 135-176
Pashali-zada Abd el-kadir Hilmi (Ashik Kadri) from Osmancik and the Article Entitled “Mawlud-i Cedid-i Shah-i Risalat”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah Taşkın  
Kalkandelenli Mu’îdî’nin Gül ü Nevrûz’u Ss, 177-190
Gül ü Nevrûz by Kalkandelenli Mu‘îdî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.198
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursel Uyanıker  
Manzum Dinî-Kahramanlık Hikâyeleri Bağlamında Hz. Ali İle Kahkaha Sultan Cengi Ss, 191-227
In The Context of Religious-Poetic Stories of Heroism The Struggle of Hz. Ali With Kahkaha Sultan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.199
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri