• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 56
  Bugün Toplam : 9
  Genel Toplam : 634711

13 SayıEditör
Doç. Dr. Üzeyir Aslan, Doç. Dr. Hakan Taş

Editör Yardımcısı


İstanbul   Ekim 2014

 | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİsmail Güleç  
İslam’da Şiir ve Şair Algısına Dair Kimi Tespitler Ss, 1-22
Some Determinations About the Perceptions of Poetry and Poet in Islam
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.200
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meriç Harmancı  
Kutlu Başlangıçtan Ebedî İstirahatgaha: Türk Tasavvuf Edebiyatında Toprak Algısı Ss, 23-38
From Blessed Beginning to Eternal Rest: Perception of Soil in Turkish Mysticism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.201
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurgül Karayazı  
Nev’î Yahyâ’nın Aynası Ss, 39-60
“Mirror” of Nev’î Yahyâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrettin Orhanoğlu  
Beslendiği Kaynaklar İtibariyle Sembolik Metinlerin Işığında Mesnevilerde Gerçeklik Tasavvurları Ss, 61-124
Reality Imaginations in Mesnevis in Respect of its Sources in the Light of Symbolic Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülçin TANRIBUYURDU  
Patronun Hüsn-i Nazarından Mahrum Sürgünde Bir Şâir: Kalkandelenli Mu‘îdî Ss, 125-140
A Poet Void of Courtesy of the Master in Exile: Mu‘îdî of Kalkandelen
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa Tozlu  
Âsım Dîvânı’nda Mûsikî Unsurları Ss, 141-166
Musical Elements in Asım's Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Odunkıran Bilal Alpaydın  
‘Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin’ yahut Lügat-ı Cûdî’de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine Ss, 141-166
Üzerine/“May the Hand of That Author Who Writes Incorrectly Wither Like A Pen” or About the Verse Samples in Lügat-ı Cudi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.206
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri