• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 38
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634708

2 SayıEditör
Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Doç. Dr. Üzeyir Aslan, Doç. Dr. Hakan Taş

Editör Yardımcısı


İstanbul  Nisan 2009

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenLütfi ALICI  
XVI. Asır Divan Şairlerinden Mihrî Hâtûn ve Redd-i Matla‘ Gazelleri Ss, 1-18
Mihrî Hatun, One of The 15th Century Poets, and Her Redd-i Matla‘ Gazels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.6
Özet | Abstract | Tam Metin |

Üzeyir ASLAN  
Fetihten Sonra Yazılmış Türkçe İlk Mevlid-i Manevî: Kerîmî’nin İrşâd’ı Ss, 19-80.
The First Turkish Mawlid-i Manavi After From The Conquest: Kerîmî’s İrshad
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.7
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail AVCI  
Klasik Türk Edebiyatında Gelenekli Bir Yazım Konusu Olarak İLİM ve MAL Ss, 81-116
SCIENCE and WEALTH As a Traditional Writing Topic in the Classical Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.8
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümran AY  
Divan Şiirinde Güneşin Sevgili Tipine Yansıması Hakkında Bir Değerlendirme Ss, 117-162
An Evaluation Concerning the Reflection of Sun on the Type of Beloved in Divan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.9
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müjgân ÇAKIR  
Mehmed İzzet Paşanın “Âsâr-ı Perâkende”si Ss, 163-206
Mehmed İzzet Pasha’s “Âsâr-ı Perâkende”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.18
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülgün YAZICI  
Gelibolu-Kahire-İstanbul Üçgeninde Bir Mevlevî Şeyhi ve Oğulları Ss, 207-222
A Mawlavi Shaykh and His Sons in the Gelibolu- Kahire-İstanbul Triangle
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.19
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KARTAL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kerâmât-ı Ahi Evran Mesnevîsi Üzerine Notlar Ss, 223-242

Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.20
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim TAŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: VUSULÌ: Dìvan: Hazırlayan: Hakan TAŞ: Vusulì [ö. 1000/1592], Dìvan [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin]: Konya 2008, 366 s. Gençlik Kitabevi Yayınları. Ss, 243-250

Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.21
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri