• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 40
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634708

20 SayıEditör
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AYÇİÇEĞİ

Editör Yardımcısı
Dr. Nusret GEDİK

İstanbul  Temmuz 2018

 | Kapak  | İçindekiler  | Editördenülkü akçay Enis Tombul  
Yûsuf u Züleyhâ Mesnevilerinde Rüyaların Amaç ve İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 1-50
Purpose and Functions of Dreams in Yusuf u Züleyha Masnavis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vesile ALBAYRAK SAK  
Sıyâmî’nin Antakya Şehrengizi Ss, 51-70
Sıyâmî’s Antakya Şehrengiz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ARI  
Klasik Türk Şiiri Gazel Geleneğinde Duygularla İlişkisi İtibariyle Aşk -Fuzûlî Örneği- Ss, 71-100
Love in its Relationship to Emotions in the Classical Turkish Poetry of Ghazel Tradition -Fuzûlî Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı Aytaç  
Aşkî’nin Heft Peyker Mesnevisinde Bulunan Deyimler Üzerine Ss, 101-118
About The Idioms In Askî’s Heft Peyker Masnavi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Azmi Bilgin  
Dede Korkut Kitabı’nda Tanrı Tasavvuru Ss, 119-130
Concept of God in the Book of Dede Korkut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2463
Özet | Abstract | Tam Metin |

NAZİRE ERBAY  
Kültürel Bir Değer Olarak Ayasofya’nın 17. Yüzyıldan Bugüne Bir İzdüşümü: Nabi’nin Ayasofya Redifli Gazeli Ss, 131-144
A Projection of Hagia Sophia as a Cultural Value from the 17th Century to the Present: Nabi’s Hagia Sophia Redefined Lyric
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nusret Gedik  
Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi Divanı’nda Yer Alan Devriyyeler Ss, 145-244
Devriyyes of Oglan Sheikh İbrâhim Efendi in His Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2465
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Güleç  
Hz. Peygamber’in Müslüman Olmayan Şairlere Karşı Tutumu Ss, 245-268
The Attitude of the Prophet against the Non-Muslim Poets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2466
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Işınsu Durmuş  
Rumelili Bir Şair Aile Üzerine Düşünceler: Nehârî, Sa’yî, Mü’min, Sûzî Ss, 269-282
Thoughts on A Family of Rumelian: Nehârî, Sa'yî, Mü’min, Sûzî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla Alptekin  
Abdestin Sırları Hakkında Tasavvufî Bir Risale: “Terceme-i Esrâr-ı Vuzû‘” Ss, 283-306
A Mystical Booklet About the Secrets of Ablution: "“Terceme-i Esrâr-ı Vuzû‘”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2468
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman Taşkesenlioğlu  
Sadeddin Nüzhet’in Gazelleri ve Diğer Şiirleri Ss, 307-332
Sadeddin Nüzhet’s Gazels and Other Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2469
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe YILDIZ  
Osmanlı Edebî Metinlerinden Hareketle, Tasavvuf Nazariyesinin Temelini Oluşturan Bir Hadisten Mitoslara Uzanan Bir Yolculuk: ‘Tanrı, İnsanı Kendi Sûretinde Yarattı? Ss, 333-344
A Journey From The Hadith Referring to The Utterance “Allah Has Created Adam In The Image of His Own”, Which Constitutes The Basis of Islamic Sufism Theory, to Myths With Reference to Ottoman Literary Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2470
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri