• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 40
  Bugün Toplam : 10
  Genel Toplam : 634712

6 SayıEditör
Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Doç. Dr. Üzeyir Aslan, Doç. Dr. Hakan Taş

Editör Yardımcısı


İstanbul  Nisan 2011

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÜzeyir ASLAN  
16. yy. Çağatay Şairi Sânî- Efserî’nin Şiirlerinde Ubeydullah Han Ss, 1-10
Ubayd-Allah Khan “Ubaydi” in Poems of Sani- Afsari A Caghatay Poet From 16th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.68
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Ali KAYA  
Atasözleri ve Deyimlerin Dîvân Şiirinde Kullanımı ile Dîvânların Bu Söz Varlıklarımız Bakımından Önemi Ss, 11-54
The Use of Our Proverbs and Idioms Up The Divan Poetry With Divans Up Respect of Assets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.69
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KAYA  
Emrî Divanı’nda Deyimler Ss, 55-130
The Idioms In Emri’s Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.70
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zuhal KULTURAL Aylin KOÇ  
Bir Kürek Kemiği Falı Metni: RİSÂLE-İ 'İLM-İ KETF Ss, 131-148
A Treatise on Scapulimancy: RİSÂLE-İ 'İLM-İ KETF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.71
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrettin ORHANOĞLU  
Aşk Mesnevilerinde Şimdiki Zaman Algısı Ss, 149-176
The Present Tense Perception in Love Mesnevis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.72
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Nejat SEFERCİOĞLU  
Kaytaz-zâde Nâzım’ın “Rûh-ı Mecrûh”unda Mevlânâ ve Mevlevîlik Ss, 177-188
Mavlana and Mavlawi in a Book Named Ruh-i Macruh of Kaytaz-zada Nazım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.73
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ZÜLFE  
Mu’allim Nâcî’nin Aruza Dair Eseri: ARÛZ NÜMÛNESİ Ss, 189-208
Muallim Nâci’s Work on Prosody: ARUZ NUMUNESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.74
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren:  
Edebî Dilimizin Gelişmesinde Fuzulî Merhalesi Ss, 209-230

Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.75
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri