• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 24
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634708

7 SayıEditör
Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Doç. Dr. Üzeyir Aslan, Doç. Dr. Hakan Taş

Editör Yardımcısı


İstanbul  Ekim 2011

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÜzeyir ASLAN  
‘Alî Şîr Nevâyî’nin Mazmun Anlayışı ve Türk Mazmunları Ss, 1-22
The Opinion of ‘Alî Şîr Nevâyî (1441-1501) About Mazmun and Turkish Mazmuns
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.76
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müjgân ÇAKIR  
Cevâbî’nin Mu‘cize-nâmesi Ss, 23-44
Cevâbî’s Mu‘cize-nâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.77
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersen ERSOY  
Şehrîzâde Muhammed Saîd Vahdetî’nin (ö.1764/65) Şairler Tezkiresi Mahzenü’s- Safâ Kenz-i Dürer-i Zikr-i Şu‘arâ Üzerine Ss, 45-56
Shahrizadah Muhammad Sa’îd Vahdatî’s Dictionary of Biographies of Poets: Mahzenü’s-Safâ Kenz-i Dürer-i Zikr-i Şu’arâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.78
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Esat HARMANCI  
Bir Eskatoloji Miti olan Tufandan Klasik Türk Şiirinde Şarap Metaforuna Ss, 57-68
Bir Eskatoloji Miti olan Tufandan Klasik Türk Şiirinde Şarap Metaforuna
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.79
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba İsen DURMUŞ  
Edirneli Şevkî Divanı Üzerine Değerlendirme ve Şevkî’nin Farsça Şiirleri Ss, 69-106
An Evaluation on Edirneli Şevkî Divanı and Persian Poems of Şevkî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.80
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan YILMAZ  
“Bir Münekkit Var Şarihten İçeri” Türk Şerh Edebiyatı’nda “Reddiye” Geleneği ve Sudî-i Bosnevî Örneği Ss, 107-154
The Tradition of “Refutation” in the Turkish Commentary (Sharh) Literature and The Example of Sudî-i Bosnevî There is a Critic in The Commentator
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.82
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren:  
Fuzuli Yaratıcılığının Halk Edebiyatına Etkisi Hakkında Bir Kaç Söz Ss, 155-160

Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.83
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri