• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 41
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634708

9 SayıEditör
Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Doç. Dr. Üzeyir Aslan, Doç. Dr. Hakan Taş

Editör Yardımcısı


İstanbul  Ekim 2012

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÜzeyir ASLAN  
Rahmetî-i Tebrizî ve Türkçe Şiirleri Ss, 1-28
Rahmati-i Tabrizi and His Turkish Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.91
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mihrican AYNACI  
Divan Şiirinde Geçen Göz Hastalıklarının Klâsik Dönem Tıp Metinleri Ekseninde Değerlendirilmesi Ss, 29-48
The Analysis of Eye Diseases in Divan Poetry on The Basis of Classical Era Medicine Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.92
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. İbrahim DEMİRKAZIK  
Emrî Divanı’nda Âdetler ve Gelenekler Ss, 49-110
Customs and Traditions in the Emrî’s Divan.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.93
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan KAPLAN  
Son Dönem Osmanlı Müelliflerinden Roma Sefareti İmamı Hâşim Veli’nin Mevlid Şerhi: “Esrâr-ı Mevlidü’n-Nebî” Ss, 111-138
One of the Last Period Ottoman Authors and Rome Embassy Imam Haşim Veli’s Mawlid Paraphrase: ‘Birth Mystery of Last Prophet /Muhammed Mustafa’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.94
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülçin TANRIBUYURDU  
Klâsik Türk Şiirinde “Kılıç Duası” Ss, 139-150
“The Prayer of Sword” in Classical Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.95
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ZÜLFE  
Şiir Dilinde Anlam Çağrışımları Ss, 151-166
Meaning Associations in Poetry Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.96
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren:  
Fuzûlî Şiirinin Vezni Ss, 167-194

Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.97
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri