• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  20 Mart 2020'den sonra gönderilen makaleler yoğunluktan dolayı 2020/GÜZ sayısı için değerlendirilmeye alınacaktır. Güz dönemi makale kabulü için ise çalışmalarınızı 01.07.2020 tarihinden sonra yüklemeniz gerekmektedir. 

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 50
  Today Total : 1
  Grand Total : 355946

Summary


Kara Fazlî’nin Eserlerine Dair Yeni Bilgiler
Gerek Türkiye gerekse Türkiye dışında bulunan Türkçe yazma eserlerin kataloglanma süreci henüz sonlandırılmamıştır. Bundan dolayı da henüz hiç kayıtlara geçmemiş yazma eser koleksiyonları yanında, bilindiği halde katalogları hazırlanmamış koleksiyonlar da bulunmaktadır. Bu durum ise tüm aklî ve naklî ilimlerin tarihi yanısıra edebiyat tarihlerinin yazımında da önemli noksanlıklara sebep olmaktadır. Hal böyle olunca da 21. yüzyıla girmiş olmamıza rağmen Osmanlı edebiyat ve bilim tarihine dair hâlâ yeni keşifler yapılmaya devam edilmektedir. Bu çalışmada da XVI. yüzyılın önemli şairlerinden olup yakın zamana kadar, daha ziyade Gül ü Bülbül mesnevisi ile edebiyat tarihlerinde yer alan Kara Fazlî’nin (d. 927/1520-21 – ö. 971/1564), daha önce dikkatlerden kaçmış olup da Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 7213 numarada kayıtlı bulunan külliyatı tanıtılacaktır. Böylece bahsi geçen şairin şu ana kadar yapılan araştırmalarda günümüze ulaşmadığı düşünülen eserlerinden olan müretteb Dîvân’ı ve Çâr Fasl diye isimlendirdiği rubaileri hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Makalede öncelikle klasik biyografik kaynaklarda Kara Fazlî’nin eserlerine dair verilen bilgiler özetlendikten sonra bu makale ile ilim âlemine sunmayı düşündüğümüz yazmanın içeriği tafsilatlı olarak tanıtılacaktır. Son olarak bu yazmanın genel olarak Türk edebiyatı özel olarak da klasik Türk edebiyatı araştırmaları açısından önemi hakkında bir değerlendirme yapılacaktır.

Keywords
Kara Fazlî, rubai, Divan isimlendirmesi, Şehzâde Mustafa.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri