• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  20 Mart 2020'den sonra gönderilen makaleler yoğunluktan dolayı 2020/GÜZ sayısı için değerlendirilmeye alınacaktır. Güz dönemi makale kabulü için ise çalışmalarınızı 01.07.2020 tarihinden sonra yüklemeniz gerekmektedir. 

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 51
  Today Total : 1
  Grand Total : 355371

Summary


Son Dönem Osmanlı Aydınlarında Farsçanın Tesiri ve İbnülemin Mahmud Kemal (ö. 1957) Örneği
Farsça, Selçuklu ve Gazneliler gibi Türklerin kurduğu devletlerde yazı dili olarak kullanılmıştır. Hükümdarların bazı zaferleri Şehname tarzında yazılmış, sünnet ve evlilik gibi törenler Farsça olarak minyatürlere işlenmiştir. İran ile yüzyıllarca süren savaş ve düşmanlık bile bazı Osmanlı padişahlarının Farsça şiirler yazmasına engel olmamıştır. Osmanlı sarayında İran asıllı pek çok sanatçı bulundurulmuş ve sanatlarını burada icra imkânı sağlanmıştır. Kültür ve sanat çalışmalarına paralel olarak, Fars dilinin öğrenimi için gerekli kitaplardan olan pek çok Farsça gramer ve sözlük çalışmaları da aralıksız olarak devam ettirilmiştir. Son dönem Osmanlı ulemasından olan İbnülemin Mahmud Kemal İnal da Farçanın tesirinde kalan aydınlarımızdan biridir. İbnülemin Mahmud kemal İnal’ın Osmanlı Devletinde Son Sadrazamlar isimli eserinde yer alan Farsça beyit ve deyişleri bir araya getirilince Farsçanın o dönem aydınları arasındaki kuvvetli etkisi açıkça görülebilmektedir. Farsçanın Osmanlı dönemindeki etkisi farklı çalışmalarda incelenmiştir. Burada, son devir Osmanlı aydınlarında Farsçanın tesiri ve İbnülemin’in hayatı ve eserlerinden kısaca söz edildikten sonra onun Farsçaya olan ilgisi, Son Sadrazamlar adlı eserindeki örneklerden hareketle ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Keywords
İbnülemin Mahmud Kemal, Son Sadrazamlar, Farsçanın etkisi.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri