• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 54
  Bugün Toplam : 96
  Genel Toplam : 512316

Divan Şiirinde Kadeh ve Kadeh Redifli Gazeller
(Goblet and Gazels With The Word “Goblet” Following The Rhyme in Divan Literature )

Yazar : Hanife Dilek Batislam    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 18
Sayfa : 1-28


Özet
Divan şiirinin benzetme ve hayal dünyasında önemli bir yer tutan unsurlar arasında, “Sıvı içecekleri içmekte kullanılan belirli şekil ya da nesneden yapılmış kap” olarak tanımlanan kadeh de bulunmaktadır. Kadeh; divan şiirinde şekli, rengi, içinde bulunan sıvının niteliği vb. çeşitli yönleriyle farklı hayallere konu olmuştur. Divan şairleri şiirlerinde genellikle içi kırmızı şarap dolu sırça kadehi sevgilinin dudağına benzetmişler, sarhoş edici özelliğine dikkat çekmişlerdir. Kadeh şekil bakımından ve rengi dikkate alınarak en çok gül, gonca ve laleye; parlaklığı, yakıcılığı, elden ele dönmesi nedeniyle de güneşe ve aya benzetilmiştir. Kadehle ilgili benzetme ve hayallerin en sık kullanıldığı şiirler ise divanlarda bulunan kadeh redifli gazellerdir. Redif kelimesi kadeh olan bu gazellerde kadehle ilgili hemen hemen bütün benzetme ve hayaller çok yönlü olarak işlenmiştir. Dolayısıyla divan şiirinde kadehin hangi özellikleriyle ve benzetme ilgileriyle kullanıldığının tespiti açısından kadeh redifli gazeller önemlidir. Makalemizde, farklı yüzyıllara ait divanlardan seçilmiş kadeh redifli gazellerden yola çıkarak kadehin divan şiirindeki yerini ve kadehle ilgili benzetme ve hayalleri belirlemeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Kadeh, divan şiiri, kadeh gazelleri, benzetme, hayal.

Abstract
The ‘glass’/ ‘cup’ is one of the notable elements in the world of analogies and is featured in the imagination of Divan poems. A glass is identified as a container or vessel which is used for drinking liquids, and is crafted in special shapes or from objects. The ‘glass’ is mentioned in a variety of ways in Divan poems related to decriptions of their shapes, colors, and the quality of liquids that it contains. The poets of the Divan genre usually liken the red wine glass to the lips of a beloved and remarks on intoxication. Likewise, the glass is often likened to roses, buds and tulips through its shape and colour. İt is also analogous to the sun and moon through its shine and its passing from hand to hand-like the cycle of the day. The poems, in which the glass is often used, are the odes that feature the glass as a repeated voice in Divans. The wide range of its analogous or symbolic usage in these remarkable odes are high lighted in this paper. The selection of the poetry is drawn from different centuries and is comprehensive.

Keywords
Glass, divan poetry, odes, imagination, analogy.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri