• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  25. sayımız yayımlanmıştır. 2021 bahar sayısı için çalışmalarınızı 10 Ocak 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 32
  Bugün Toplam : 116
  Genel Toplam : 464245

'Alî Şîr Nevâî’de (ö. 1501) Yûsuf
(Yusuf in Alî Şîr Nevâî )

Yazar : Sigrid Kleinmichel    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 23
Sayfa : 587-609


Özet
?Alî Şîr Nevâî’nin kendi zamanına kadar Türkçe yazılan Yûsuf mesnevîlerinden haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. Nevâî, Yûsuf hakkında mesnevî yazmamakla birlikte Târîhi Enbiyâ ve Hukemâ adlı kitabında peygamber Yûsuf hakkındaki olayları ayrıntıları ile anlatmaktadır. Ayrıca, gazellerinde de Yûsuf'un ismi sık sık geçer. Bu yazıda, Yûsuf’un geçtiği beyitlerden seçilen örneklerin yorumlarıyla birlikte değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
?Alî Şîr Nevâî, Yûsuf kıssası, Yûsuf u Züleyhâ mesnevîsi.

Abstract
It is likely that the poet ?Alî Şîr Nevâî was unaware of the mesnevis that recount the story of Yûsuf –poems that were written in Turkic dialects before his time. He wrote no mesnevi about Yûsuf, yet he knew Yûsuf’s story very well; he wrote about him in his book Târîh-i Enbiyâ va Hukemâ, and mentions Yûsuf frequently in his gazels. In the focus of this article is the way in which ?Alî Şîr Nevâî portrayed Yûsuf in his gazels, and in demonstrating Nevâî’s portrayal I give examples of his poems and comment on Nevâî's perspective on Yûsuf's story.

Keywords
?Alî Şîr Nevâî, Yûsuf's story, mesnevî on Yûsuf u Züleyhâ story.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri