• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 42
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634708

10 SayıEditör
Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Prof. Dr. Sebahat Deniz

Editör Yardımcısı


İstanbul  Nisan 2013

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSebahat DENİZ  
Âmil Çelebioğlu’nun Hayatı Ss, 1-4


Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Yeniterzi  
Mevlana Torunu Bir Akademisyen: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu (Bilim Adamlığı ve Şahsiyeti) Ss, 5-12


Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat Öztoprak  
Âmil Çelebioğlu’nun Bibliyografyası Ss, 13-24


Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Nejat SEFERCİOĞLU  
Şâir Âmil Çelebioğlu (Hayrânî) Ss, 25-56


Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat Öztoprak  
Âmil Çelebioğlu’nun Ölümü İçin Yazılanlardan Ss, 57-61


Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkerim Abdulkadiroğlu  
Millî Kültür Bir Hayranını Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu’nu Kaybetti Ss, 65-74


Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücteba Uğur  
Bir “İlmiyle Âmil Çelebioğlu”nun Ardından Ss, 75-78


Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal Kurnaz  
Hatıraların Işığında Hocam Âmil Çelebioğlu Ss, 79-88


Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Nejat SEFERCİOĞLU  
Rahmetli Hocam Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Ss, 89-92


Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Akkaya  
O ve Ben Ss, 93-110


Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat Öztoprak  
Bir Tanışma Hikâyesi ve Canlı Mesnevî Ss, 111-118


Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Tatçı  
Hocam Âmil Çelebioğlu’nun Ardından Ss, 119-125


Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin Ayçiçeği  
Ahmedî (815/1412-13) ile Behiştî (917/1511-12?)’nin İskendernâme’lerinin Şekil ve Muhteva Bakımından Karşılaştırılması Ss, 129-204
Comparison of the form and content of Ahmedî (815/1412-13)’s İskender-nâme and Behiştî (917/1511-12?)’s İskender-nâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.148
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Aydemir  
Makedonyalı Saîd ve Şiirleri Ss, 205-228
Sa‘id of Macedonian and His Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.149
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Ceyhan MUHAMMET Özdemir  
Hz. Ali’ye Ait Yüz Sözün Manzum Bir Tercümesi Ss, 229-274
The Verse Translation of Hundred Sayings That Belong to Caliph Ali
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.150
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanife Koncu  
Bir Ashâb-ı Kehf Kıssası: Hâzâ Kıssa-i Ashâbü’l-Kehf Ss, 275-318
The Story of Seven Sleepers: Hâzâ Kıssa-i Ashâbü’l-Kehf

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Fatih KÖKSAL  
Bâkî’nin Bilinmeyen Veda Gazeli ve Dîvânında Bulunmayan Bazı Şiirleri Ss, 319-330
Baki’s Unknown Farewell Ghazal and Some of His Poems That Are Not in His Divan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal Kurnaz  
Divan Şiirinde Beden Dili Ss, 331-338
Body Language in Divan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.153
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Nejat SEFERCİOĞLU  
Nev‘î’nin Hocası Karamânî Mehmed Efendi İçin Yazdığı “Bayram Hilâli” ile İlgili Kasîdesinin Tahlîli Ss, 339-358
The Analysis of the Eulogy About "Bayram Cerescent" That Nev'i Wrote for His Master Karamani Mehmed Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.154
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Yavuz  
Türk Şiirinde Nazire Ss, 359-424
Nazire in Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.155
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Yeniterzi  
Nasîhat-nâme-i Safî Ss, 425-446
Nasîhat-nâme-i Safî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
Resimler Ss, 447-459
Pictures

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri