• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 43
  Bugün Toplam : 10
  Genel Toplam : 634712

15 SayıEditör
Yard. Doç. Dr. Bünyamin Ayçiçeği

Editör Yardımcısı
Nusret Gedik

İstanbul  Kasım 2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErsen Ersoy Ümran Ay  
Hoca Dehhânî Hakkında Yeni Bilgiler Ss, 1-26
New Information About Hoca Dehhani
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin Ayçiçeği  
Bûsîrî (ö. 696/1297 ?)’nin Kasîdetü’l-Bürde’sinin Diyarbakırlı Mehmed Said Paşa (ö. 1308/1892) Tarafından Yapılan Mensur ve Manzum Tercümesi Ss, 27-102
The Prose and Verse Translation of Bûsîrî (d. 696/1297 ?)’s Qaseedat-ul-Burdah by Diyarbakırlı Mehmed Said Pasha (ö. 1308/1892)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.237
Özet | Abstract | Tam Metin |

ABDULLAH AYDIN  
Klasik Türk Edebiyatında Evliliğe Dair Menfî Düşünceler Ss, 103-132
Negative Views about Marriage in Classical Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.238
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nusret Gedik  
Azmî-zâde Hâletî’nin Derviş Paşa Hicviyyesi: Hadd-i Mestân Ss, 133-166
Azmi-zade Haleti's Satire About Derviş Paşa: Hadd-i Mestân
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin Gemici  
Son Dönem Osmanlı Aydınlarında Farsçanın Tesiri ve İbnülemin Mahmud Kemal (ö. 1957) Örneği Ss, 167-194
The Influence of Persian Language on Intellectuals During Ottoman Empire’s Last Period and Ibnü`l-Emin Mahmud Kemal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.240
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülkerim Gülhan  
Türk Kültüründe Fal ve İsimlerle İlgili Bir Manzum Falname Örneği Ss, 195-222
Fortune-telling in the Turkish Culture and A Sample of Person Names Fortune Book in Verse Form
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Ali Karavelioğlu  
16. Yüzyılda Derlenmiş Bir Şiir Mecmuasında Dört Nevruziye Örneği: Medhî, Sücûdî, Cafer Çelebi ve Lutfî’nin Nevruziyeleri Ss, 223-262
Four Newroziyye Examples in A Poem Majmua Collected in 16th Century: Newroziyye of Medhî, Sucûdî, Cafer Celebi And Lutfî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Ali Kaya  
Klâsik Türk Şiirinde Şifâlı Bitkiler Üzerine Bir Deneme Ss, 263-314
An Essay On The Medicinal Plants (Herbs) in Classical Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Özfırat  
Tokatlı İshâk Efendi ve Nazmu’l-Le'âlî Adlı Mesnevisi Ss, 315-376
Tokatlı Ishâk Efendi and his Mathnawis named Nazmu’l-Le'ali
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.244
Özet | Abstract | Tam Metin |

HAKAN YEKBAŞ  
Malatyalı Necâtî ve Şehir Methiyeleri Ss, 377-401
Malatyalı Necâtî And Eulogies of Cities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.245
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri