• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 44
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634708

16 SayıEditör
Yard. Doç. Dr. Bünyamin Ayçiçeği

Editör Yardımcısı
Nusret Gedik

İstanbul  Temmuz 2016

 | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİsmail AVCI  
16. Asır Şairlerinden Lutfî’nin Manzum Kırk Hadisi Ss, 1-32
Forty Hadith Written in Verse by Lutfî, A Poet of the 16th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.269
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Ceyhan Sercan Koşik  
Cemâlî’nin Risâle-i Durûb-ı Emsâl’i Ss, 33-76
Cemali's Risâle-i Durûb-ı Emsâl
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.270
Özet | Abstract | Tam Metin |

SUAT DONUK  
Cemâleddin İshak El- Karamanî’nin Bilinmeyen Şiirleri Ss, 77-144
Unknown Poems Of Cemâleddin İshak El-Karaman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülkerim Gülhan  
Fal Kültürü ve Bir Manzum Nebat Falnâmesi Örneği Ss, 145-166
The Fortune-telling Culture and A Sample of Floral Fortune Book in Verse Form
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Kaplan  
Fehîm-i Kadîm’in Bahr-ı Tavîl’i Ss, 167-176
Fehîm-i Kadîm’s Bahr-ı Tavîl
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan Karagözlü  
Tazarru‘-nâme’nin Söz Düzeni -I- Ss, 177-194
Word Order of Tazarru‘-nâme -I-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.274
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Kayaokay  
Ortega Gasset ve Erich Fromm ile Nedîm’in Aşk Nazariyesine Dair Ortak Husûsîyetler Ss, 195-226
On Similarities and Erich Fromm to Ortega Gasset's Love Thoughts With Nadim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin Ayçiçeği  
Nuruosmaniye Kütüphanesi Türkçe Şiir Mecmû‘aları: İnceleme-Dizin Ss, 227-367
Turkish Poetry Collections in the Library of Nuruosmaniye: Research and Index
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.276
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri