• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 56
  Bugün Toplam : 8
  Genel Toplam : 634710

11 SayıEditör
Doç. Dr. Üzeyir Aslan, Dr. Ümran Ay

Editör Yardımcısı


İstanbul  Nisan 2013

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSebahat DENİZ  
Prof. Dr. Orhan Bilgin'in Hayatı Ss, 1-3


Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümran AY  
Orhan Bilgin’in Yayınları ve Akademik Çalışmaları Ss, 5-14


Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Okay  
Orhan Bilgin İçin Ss, 17-18


Özet | Abstract | Tam Metin |

Günay KUT  
Aziz ve Vefakâr Arkadaşım Orhan Bilgin Ss, 19-22


Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücteba İlgürel  
Prof. Dr. Orhan Bilgin’e Ss, 23-26


Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Yavuz  
Prof. Dr. Orhan Bilgin Hoca Ss, 27-29


Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema Uğurcan  
Orhan Bilgin’e Hususiyetim Ss, 31-32


Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Emel Kefeli  
Hocam Prof. Dr. Orhan Bilgin Ss, 33-34


Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin Albayrak  
Orhan Ağabeyime Ss, 35-36


Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Akkaya  
Hocam ve Ben Ss, 37-46


Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat Öztoprak  
Devr-i Kadim Efendisi Prof. Dr. Orhan Bilgin Ss, 47-53


Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Ali Karavelioğlu  
Hocam Prof. Dr. Orhan Bilgin Vasfında Ss, 55-58


Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan Yılmaz  
Soyadıyla Müsemmâ, İlmiyle Müstesnâ Ss, 59-61


Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersen ERSOY  
Hocaların Hocası Orhan Bilgin Ss, 63-65


Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özkat  
Çağdaş “Tamam Bilici” Korkut Ata Ss, 67-68


Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Küreli  
Prof. Dr. Orhan Bilgin Hoca ile Hayatımdan Kısa Bir Kesit Ss, 69-70


Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Kaya  
Orhan Hocayla Bir Dersin Özeti Ss, 71-72


Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Akdüzen  
Orhan Hocamla Süleymaniye’de Ss, 73-74


Özet | Abstract | Tam Metin |

Fuat Dağtekin  
İki Hatıra Yahut Bitmeyen Ders Ss, 75-78


Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümran AY  
DENA’ya Göre İran Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe, Türkçe-Farsça, Türkçe-Farsça-Arapça Divanların Kısa Künyesi Ss, 81-126
Turkish/Turkish- Persian/Turkish-Persian-Arabic Catalogue of Divans That Are in Iran Libraries According to DENA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.183
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müjgân ÇAKIR  
Hayli Eglencedür Bu Rindâna: Arayıcızâde Ferdî Hüseyin ve Lügazları Ss, 127-176
Hayli Eglencedür Bu Rindâna: Arayıcızâde Ferdî Hüseyin and his Lugazs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Damira İbragim  
Kazak Şair Şahkerim (Şakarim) Kudayberdiulı’nın Şiirlerinde Sevgili Ss, 177-194
Beloved in Kazakh Poet Şahkerim (Şakarim) Kudayberdiulı’s Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.185
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersen ERSOY  
Fatih Devrinde Cinas Ustası Bir Şair: Hafî Ss, 195-216
A Poet Fond to Paronomasia in the Period of Muhammad the II’th: Khafî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Ali Karavelioğlu  
Mahremî’nin Mohaç Fetihnamesi Örneğinden Hareketle Edebî Metinlerin Tarihi Olayları Anlatımına Dair Ss, 217-236
Literary Texts’ Narration of History Based on the Example of Mahremi’s Fetihname of Mohac
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.187
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz Top  
Şiirin Ankâ’sı Şirâzî Molla Hüseyin (ö. h.1023-1025/ 1614-1616)’in Gazelleri Ss, 237-272
Odes of Mullah Hussein of Shiraz, Phoenix of Poetry (d.: h.1023-1025/ 1614-1616)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.188
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan Yılmaz  
Necâtî Beg’in Farsça Şiirleri Ss, 273-291
Necati Beg’s Persian Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
Resimler Ss, 295-301
Pictures

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri