• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 44
  Bugün Toplam : 10
  Genel Toplam : 634712

17 SayıEditör
Yard. Doç. Dr. Bünyamin AYÇİÇEĞİ

Editör Yardımcısı
Dr. Nusret GEDİK

İstanbul  Kasım 2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTuncay BÜLBÜL  
Muhibbî’nin “Gibi” Redifli Gazeline Ebussuûd Efendi’nin Bilinmeyen Bir Naziresi Ss, 1-12
An Unrecognized Response of Ebussuûd Efendi for The Lyric With Repaited Voice “Gibi'” of Muhibbî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Ceyhan  
Şirvanlı Habîbullâh’ın Esmâ-i Hüsnâ Şerhi Ss, 13-54
Şirvanli Habîbullâh’s Commentary of Esmâ-i Hüsnâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2300
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Ekinci  
Klasik Türk Edebiyatında Mizahî Takvimler Ss, 55-90
Humorous Calendars in Classical Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersen Ersoy Kemal Karabuçak  
Bir Bektaşî Mecmuası: Sefînetü’l-Esrâr Ss, 91-120
A Mejmua Of Bektaşi: Sefînetü’l-Esrâr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Kaplan  
Mahallî Şairin Mahallî Coğrafyası: Kütahyalı Rahîmi’nin Şiirlerinde Yer Adları Ss, 121-172
Local Geography of The Local Poet: Place Names in the Poetry of Rahimi of Kutahya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2303
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay KARAMAN  
Mesnevî’de Geçen “Tavuğun Yetiştirdiği Kaz Yavrularının Hikâyesi” ve “Ceylan Yavrusunun Eşeklerin Ahırına Hapsedilmesi” Hikâyesine Göre İnsan Ss, 173-190
Human According to “The Story of the Puppies of Goose That Are Trained By Chicken” and the Story of “Imprisonment of the Gazelle Puppy to the Barn of Donkeys’” in the Masnavi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2304
Özet | Abstract | Tam Metin |

SEVDA ÖNAL  
İlk Dönem Anadolu Sahası Mesnevilerinde Medhiye Uslubunun Kullanımı Ss, 191-214
The Use of Eulogy Language in The Mesnevis of The First Period Anatolian Field
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Koyuncu  
Nev^î’nin Siyâsetnâme Türündeki Eseri: Fezâ’ilü’l-Vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-Ümerâ Ss, 215-242
Nev^î’s the Type of Work in Book of Politics: Fezâ’ilü’l-Vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-Ümerâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2306
Özet | Abstract | Tam Metin |

SITKI NAZİK  
Klasik Türk Şiirinde Âşığın Aynı Zamanda Kendine Rakip Olması Ss, 243-266
In Classical Turkish Poetry be Rival to Self of Lover in the Same Time
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Sağlam  
Nigârî Divanında Rind ve Zâhid Ss, 267-282
Rind and Zâhid in Nigârî’s Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Sarıçiçek  
Menâkıb-ı Kemâl Ümmî ve Bolu Ss, 283-348
Menâkıb-ı Kemâl Ümmî and Bolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2309
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Ali Kaya  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sığ Eleştiriden Seviyeli Tenkide Metânetle (Çin Porselenine Yeni Taç Giydirmek Yâhut M. Kayahan Özgül’ün, Osman Nevres Efendi Adlı Kitabında Dile Getirdiği İtham, İddiâ, Hatâ ve Yanlışlara Dâir) Ss, 349-406

Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2311
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri