• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 50
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634708

3 SayıEditör
Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Doç. Dr. Üzeyir Aslan, Doç. Dr. Hakan Taş

Editör Yardımcısı


İstanbul  Ekim 2009

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYaşar AYDEMİR  
Yahya Kemal: Geleneği Geliştiren, Dönüştüren Şair Ss, 1-28
A Poet Who Improved and Transformed Tradition
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.24
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsrafil BABACAN  
Sebk-i Hindî Şiirinde Yeni-Orijinal Yapı ve Terkipler Ss, 29-46
New Original Structures and Combinations in The Indian Style Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.26
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin II. Abdülhamid Döneminde Muzır Neşriyat Sayılması Ss, 47-62
The Seyahatname of Evliya Chelebi is Considered as One of Harmful Publications During Abdülhamid II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.31
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Fatih KÖKSAL  
Metin Neşrinde Vezinle İlgili Problemler, Bazı Tespit ve Teklifler Ss, 63-86
The Problems Related With Meter in Text Presenting, Some Identification and Suggetions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.33
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özer Şenödeyici  
Hurûfîliği Ön Yargıdan Arındırmak Bağlamında Ferişteoğlu’nun Hidayetnâmesi’nin Tetkiki ve Neşri Ss, 87-146
Examination and Publication of Ferişteoğlu’s Hidayetnâme By Purifying Hurufism From Prejudgement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.34
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan YEKBAŞ  
Tırnakçı-zâde Mehmed Sa‘îd Zîver Bey ve Mensur Şitâiyyesi Ss, 147-184
Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îd Zîver Bey and The His Şitâiyye in the Form of Prose
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.35
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri